Gå til sidens hovedinnhold

Kjære velgere

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Høstens kommune- og fylkestingsvalg blir syretesten på hvilken politisk retning Innlandet skal ha de neste fire årene. Hedmark og Oppland blir egen region fra 1. januar 2020.

Det er bedriftene som skaper liv i bygd og by og er avgjørende for at Innlandet skal være et godt sted å bo og arbeide i årene som kommer. Derfor har svært mange av ordførerkandidatene signert NHOs «ordførerløfte» som omhandler områder som er vesentlig for næringslivet vårt:

1) Sørge for god tilgang på næringsareal med egnet infrastruktur- og transportløsninger

2) Samarbeide med bedrifter for å tilby gode tjenester til innbyggerne (les privat- offentlig samarbeid)

3) Sørge for konkurransedyktig nivå på kommunale avgifter for bedrifter

4) Bruke kommunenes innkjøpsmakt for å bekjempe arbeidslivskriminalitet

5) Sette et ambisiøst måltall for grønne innovative offentlige anskaffelser

6) Sørge for at kravet om lærlinger følges opp i kommunale anskaffelser

Dette er viktige målsettinger for at kommunene skal tilrettelegge forholdene for både eksisterende og nye bedrifter.

Samferdsel er det som prioriteres høyes hos våre medlemsbedrifter. Gode kommunikasjoner er avgjørende for å frakte personer og gods internt i Innlandet, ut og inn av regionen og ikke minst gjennom og ut til markedene. Når regioner blir koblet sammen øker aktiviteten. Arbeidspendling blir enklere, og kompetent arbeidskraft blir lettere tilgjengelig for bedriftene. Døgnåpne veger er et krav, både for å redusere reisetid, raskere fremføring av gods, samt at beredskapen forbedres. Innlandet har spredt bebyggelse i distriktene. Mye kan gjøres i bynære områder med kollektivtransport, men ute i bygdene vil folk og bedrifter fortsatt være avhengig av bilen og da må veinettet fungere. Miljøaspektet er viktig, og vi må derfor redusere CO2 utslippene der det er mulig.

Samarbeide er nøkkelen til videre utvikling i Innlandet. Byene og regionene våre må kobles tettere sammen, slik at det er mulig å samhandle bedre enn i dag. Næringslivet er ikke opptatt av grenser, men ser etter mulige løsninger for samarbeid og verdiskaping. Som egen region skal Innlandet fortsatt bidra til verdiskapning for Norge. Derfor er det viktig at kunnskap og erfaringer må deles på tvers av bransjer, slik at bedriftene kan hevde seg i den nasjonale og globale konkurransen.

Bedriftene i Innlandet har allerede vist omstillingsevne i verdensklasse. Ny teknologi basert på nye miljøvennlige løsninger kan selges globalt og her er flere store og små bedrifter langt fremme. Innovasjon og skaperkraft har preget vår region i årtier og er viktige drivere for utviklingen. Bedriftene har det travelt med å henge med i en steinhard konkurranse og politikerne må sørge å ta de nødvendige beslutningene slik at bedriftenes hverdag blir enklere. Og, når beslutningene er fattet, må vi alle stå samlet for å sikre rask fremdrift i prosjektene.

Samhandling på tvers av gamle grenser vil styrke Innlandet som egen region. Vi har et fantastisk næringsliv i hele Innlandet som skaper arbeidsplasser og sørger for viktige skattekroner i kommunekassa. Det er skatteinntektene fra det private næringslivet som er bærebjelken i vårt velferdssystem. Bedriftene skaper liv i bygd og by og er avgjørende for at Innlandet skal være et godt sted å bo og arbeide.

Når dere som innbyggere går til valg 9. september, så finn de kandidatene som er opptatt av næringslivet. Bedriftene skal være garantien for at Innlandet skal være en sterk verdiskapingsregion i årene fremover!

Godt valg!

Kommentarer til denne saken