Kjære velferdsinvestor

Av
DEL

MeningerI dag vil jeg gi deg honnør for jobben du gjør. Den burde du fått for lenge siden. Du er utrolig tøff som tør å satse egenkapital, tid og energi på lovpålagte tjenester. Du leverer som regel svært god kvalitet, og allikevel får du stort sett bare ufine omtaler i media. Du omtales som en velferdsprofitør, et begrep som for meg og mange andre har et svært negativt fortegn.

Jeg vil kalle deg velferdsinvestor. Om du tilbyr sårt tiltrengte barnehageplasser, skoleplasser, sykehjemsplasser, hjemmesykepleietjeneste eller andre tjenester, fortjener du honnør for å satse i et tungt og strengt regulert marked. Investor er et ord med positivt fortegn, og det bør du ha.

Når vi snakker om leger, fysioterapeuter eller andre som tilbyr tjenester som private næringsaktører, omtales disse gjerne i positive ordelag. Jeg synes de fortjener det, akkurat som du gjør. Til sammen tilbyr dere alt det vi trenger for å klare oss i livet. I tillegg bidrar du til at vi får større valgfrihet som tjenestebruker. Det er viktig for meg, at vi kan velge ut fra det som passer hver enkelt. På toppen av det hele, bidrar du til utvikling innen ditt fagfelt. Du viser ny vei, der vi har kjørt oss fast i gamle mønstre. Du viser at kvalitet ikke alltid kun henger sammen med prislapp og du skaper arbeidsplasser for deg selv og andre. Økt konkurranse er bra. Det gir en skjerping av hele tjenestelinjen, og for oss som bruker tjenestene gir det en bedre tjeneste.

Jeg og Venstre heier på deg.

Christin Guldahl Madsen,

Gjøvik Venstre

Artikkeltags