Sjef for Teater Innlandet, Thorleif Linhave Bamle, harselerer i media over at Høyre i et svært stramt fylkesbudsjett foreslår fem prosent reduksjon på bevilgningen til Teater Innlandet, og mener vi mangler innsikt i kulturbransjen. Av 15 kulturinstitusjoner som foreslås tildelt fylkeskommunalt tilskudd i 2023 får Teater Innlandet 13,37 millioner kroner – hele 27 prosent av den totale potten på 50,9 millioner. Innlandet fylke ligger på jumboplass når det gjelder antall kulturinstitusjoner på statsbudsjettet. Kanskje på tide å vise litt raushet overfor kulturkolleger i et fylke som er større enn Danmark i areal?

Fylkestinget skal kommende uke vedta økonomiplan for 2023-2026. Innlandet har enorme utfordringer på finansiering av videregående skoler, kollektivtrafikk og vedlikeholdsetterslep på fylkesveier. Høyre har valgt å opptre ansvarlig, forholde oss til handlingsregler vi vedtok enstemmig på fylkestinget senest i juni, og lagt oss på fylkesadministrasjonens forslag til budsjettramme. Så har vi gjort noen omprioriteringer innenfor denne.

Det er trist at det i Innlandet er så få kulturinstitusjoner som er sterke nok til å søke seg plass inn på statsbudsjettet. Siden fylkeskommunal grunnfinansiering er nøkkelen til statskassen, er det naturlig å tenke at fylkeskommunen må bidra til at flere kulturinstitusjoner kommer i posisjon. De fleste er vel også enige i at et blomstrende kulturliv starter med ekte engasjement nedenfra. Derfor ønsker heller ikke Høyre å nulle ut de relativt beskjedne tilskudd til Teater i Glåmdalen og Teater i Fjellregionen slik administrasjonen foreslår. Høyre har programfestet at vi vil støtte arbeidet med å etablere Frikar som et nasjonalt dansekompani og foreslår derfor 600.000 kroner årlig til dette arbeidet.

Politikk handler om å prioritere, og mer enn noen gang handler det om dette. Aldri har vi vel hørt tydeligere signaler fra regjeringspartiene: Det blir ikke mer penger til offentlig bruk fremover, det blir mindre!

Bamle mener vi kan heve skattene. Fylket har ingenting med å fastsette skattene. Men la meg likevel si; i en tid med sterk økonomisk tilbakegang der mange mennesker sliter med økte rentekostnader og sterk prisvekst, er økte skatter og avgifter kanskje ikke det folk flest ønsker seg. Kan i hvert fall virke som regjeringens skatteøkninger har liten støtte i befolkningen. Angivelig vil mange ønske seg å selv kunne bestemme hva man vil bruke pengene sine til, frem for å betale mer i skatt og la staten bestemme hva pengene skal gå til.

Jeg takker hjerteligst for invitasjonen fra Bamle til en kaffeprat. Den skal bli raskest mulig. Men før det skal jeg se Teater Innlandets stykke «Før jeg glemmer at jeg elsker deg: Jeg elsker deg» – og jeg betaler gjerne for meg.