Et velfungerende privat næringsliv med solide bedrifter henger ufravikelig sammen med sunn økonomi for enkeltmennesker og familier og er grunnpilaren i et velutviklet velferdssystem. Når bedriftene sliter, så sliter de ansatte – både bedriftseiere og ansatte. I neste tur rammes det offentlige på grunn av sviktende skatteinntekter, og dermed også offentlig ansatte. Det handler om arbeidsplasser – for oss alle!

Aldri har vi mottatt så mange meldinger fra fortvilte bedriftseiere og ansatte som er nervøse for arbeidsplassen sin. Den økonomiske politikken som føres av regjeringen er svært krevende for bedrifter i alle størrelser. Noen av de største bedriftseiere velger å flagge ut til andre land. Det er i liten grad en mulighet for små og mellomstore bedrifter som ofte er stadsbundne i sine lokalsamfunn.

I Norge defineres små og mellomstore bedrifter (SMB) som bedrifter med under 100 ansatte og utgjør 98 prosent av de cirka 206.100 norske bedrifter som har ansatte. Bedrifter med 1–20 ansatte defineres som små og utgjør 85 prosent eller 174.200 bedrifter med ansatte på landsbasis, hvorav knappe 13.000 i Innlandet. Bedrifter med 21–100 ansatte defineres som mellomstore og utgjør godt 13 prosent eller 28.100 bedrifter på landsbasis, hvorav 1980 i Innlandet. Knapt 2 prosent eller 3800 bedrifter i landet har over 100 ansatte, derav snaut 200 i Innlandet. (SSB-tall januar 2022).

Når faktorer som vi i stor grad ikke selv er herre over – pandemiens ettervirkninger, krigen i Ukraina, kraftkrisen, strømprisen og pris- og rentenivået – gir store utfordringer for både folk og næringsliv, er det uforståelig at regjeringen møter dette med en tirade av nye eller økte skatter som gir staten flere titalls milliarder i inntekter. Uten konsekvensutredning eller høring håver man inn store inntekter til staten, og etterlater bedriftseiere og ansatte i et vakuum av uforutsigbarhet og nervøsitet. Som i neste tur forplanter seg ut i markedet og bidrar til en nedtur vi ikke har sett maken til så lenge de fleste av oss kan huske.

Både i politikk og retorikk gir den rødgrønne regjeringen uttrykk for en manglende forståelse for samfunnets behov for privat næring. Det oppleves en type klappjakt på private bedrifter som under Solbergregjeringen har drevet med et viktig supplement til offentlig tjenesteproduksjon. Det gjelder blant annet private barnehager, helse- og omsorgstjenester. Også kollektivtransport ønsker Arbeiderpartiet mange steder å ta fra private bedrifter og la det offentlige drive.

På altfor mange fronter opplever bedriftseiere og ansatte i privat næringsliv seg sterkt motarbeidet av regjeringen. Man føler seg fullstendig overkjørt og ytringene fra både næringsminister og statsminister om at «norsk næringsliv går kjempebra» og at «konkurser må vi tåle», strør salt i såret. Meningsmålingene har lenge vist tommel-ned for regjeringspartiene – den siste tiden til nye bunnivåer for både Ap og Sp.

Kjære regjering – ta av dere skylappene og se hva som faktisk skjer i arbeidslivet. Vi har alle nok med å takle økonomiske utfordringer uten at mange av oss også skal miste arbeidsplassen!