Nå må dere stoppe!
Ett hovedsykehus med akuttmottak som behandler hele mennesket:
* Slippe å frakte pasienter rundt Mjøsa som pakkepost.
* Alle legespesialister tilgjengelig på ett sykehus.
* God dekning av prehospitale tjeneste i alle kommune.
* Brannvesenet slipper å være først på ulykkesstedet.
* All elektiv behandling kan fordeles på de sykehusene som er hensiktsmessig.

Jeg er redd ... og det som er helt sikkert: Skulle noen av mine nærmeste bli akutt syk eller bli utsatt for en alvorlig ulykke, som trenger flere typer medisinske undersøkelser, så kommer jeg til å kreve at de blir sendt til et stort sykehus som kan tilby alle tjenester!
Hva ville du kjære politiker gjort?
Og hvem fokuserer du på?