Jeg vil ikke være den stille, lille nikkedukken deres mer.

Ap la ned Balke bo- og servicesenter i 2018, og i slutten av 2019 la dere ned Kapp bo- og servicesenter. Ikke nok med det, dere ga også «dødsdommen» til Fjellvoll bo- og servicesenter, at den skulle være i drift i 10 år til. Dette var ikke Sp fornøyde med tydeligvis, for dere bestemte i oktober 2020 å redusere «dødsdommen» til Fjellvoll med 9 år. Det vil si, at Fjellvoll kun skulle være i drift ett år til. Før dere i Sp og Ap gjorde dette her verre for ansatte, pårørende og ikke minst beboerne.

Så skal jeg fortelle hva dere har ødelagt. Den beste praksisplassen jeg hadde, var på Fjellvoll. Vi hadde masse latter, masse glede og var en knakende fin gjeng. Og da mener jeg absolutt alle, både beboerne og ansatte. Det var en ren fryd å komme på jobb som praksiselev i 2015 og 2016. De ansatte lærte meg utrolig mye på kort tid, og jeg så virkelig fram til å bli utdannet helsefagarbeider og jobbe med dette til jeg var pensjonist.

Da jeg kom tilbake til Fjellvoll hadde det gått tre år siden sist jeg hadde vært der. Mange nye mennesker, både ansatte og beboere, for da hadde dere i Ap bestemt nedleggelse av Kapp- og Balke bo- og servicesenter, men det var ennå en stor glede med både kollegaer og beboerne, som var der når jeg kom tilbake. Mange av beboerne hadde vært på begge sykehjemmene før de ble nedlagt, så de hadde blitt tvangsflyttet to ganger. Og mange av dem var glade for at Fjellvoll skulle bli «siste stoppested», selv om de fleste hadde fått med seg at Fjellvoll kun skulle være i drift i 10 år til.

Den freden varte ikke lenge da dere i Sp bestemte i oktober 2020, at Fjellvoll kun skulle være i drift i ett år til. Dette førte til indre uro blant beboerne, men også oss ansatte. Ingen av oss visste hvor lenge beboerne skulle få lov til å bo der, og ingen av oss visste om vi kom til å bli tvangsflyttet, miste jobben vår eller om vi rett og slett måtte finne et annet sted å jobbe.

Ifølge Arbeidsmiljøloven § 4-2 Krav til tilrettelegging, medvirkning og utvikling punkt 3: «Under omstillingsprosesser som medfører endring av betydning for arbeidstakernes arbeidssituasjon, skal arbeidsgiver sørge for at den informasjon, medvirkning og kompetanseutvikling som er nødvendig for å ivareta lovens krav til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.»

Ble egentlig denne loven fulgt? Med tanken på at ingen av oss visste hva som kom til å skje framover? Jeg tror helt ærlig, at ingen av dere politikere kan se for dere hvor mange av de beboerne jeg forsøkte iherdig å trøste. Hvordan hadde dere reagert hvis moren, faren, tanta eller noen annen nær familie hadde sagt høyt og tydelig, med tårer i øyene: «Jeg makter ikke å flytte for tredje gang, da vil jeg heller dø her og nå!»

Tro meg, jeg hører ennå de sørgende stemmene i hodet, selv om det snart har gått to år. Og siden ingen av oss på den tiden visste med sikkerhet hva som ville skje, så fikk vi ikke trøstet dem på noe som helst måte. Dere i kommunen gjorde jobben min som helsefagarbeider mye vanskeligere. Min jobb er å se vedkommende, hjelpe vedkommende både fysisk og psykisk og så mye mer! Dere snakker også veldig høyt og varmt om Labo, som er det nye sykehjemmet i Lena. Men er dette virkelig så fint og flott som dere skal ha det til når tre pasienter derifra, er på korttidsplass i Søndre Land fordi det er for lite plass. Tror dere virkelig at det gir en trygghetsfølelse for noen?

Jeg har regna ut innbyggerne i Østre Toten fra 75 år og oppover, og da har vi et antall på 1568 personer. Hvis alle 1568 blir så syke at de trenger sykehjemsplass, hvor skal alle de da? Eldrebølgen har startet, og det kommer til å bli mye verre framover. Dere legger også skylden på at ansatte har sluttet, og ingen søker på stillingene som er utlyst, men er det virkelig så rart? Ingen av de gjenværende ansatte visste om de hadde jobb eller ikke etter 1. mars i år. Det finnes ingen garantier på hvor lenge man har jobben sin. Jeg er fullstendig klar over at dette her er villet politikk, det gikk jo Bror Helgestad ut med i OA.

Dere har rett og slett revet ut hjertet i Kolbu, og knust det i fillebiter. Dere har virkelig klart å ødelegge eldreomsorgen her i Østre Toten kommune.

Jeg er i mindretall, så jeg vet at dere ikke bryr dere noe om det her, men jeg ønsker likevel å avslutte med dette: Dere har mistet meg fullstendig som helsefagarbeider i denne kommunen. En helsefagarbeider som elsket jobben sin over alt, og som også var villig til å strekke seg langt for beboerne som trengte det.