Vi går nå inn i den sjette uka hvor lærerne streiker for å sikre en lønnsvekst på nivå med andre ansatte i kommunene og fylkene, samt sikre god rekruttering til læreryrket. Til syvende og sist er dette en streik for framtidas skole.

Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS, er krystallklar på at årets lønnsoppgjør har bred politisk støtte i kommune-Norge. Hun sier tydelig at den lokalpolitiske viljen er ivaretatt, «vi har et lønnsoppgjør i tråd med det kommunene har meldt inn».

Stemmer dette? I så fall, bør samtlige lokalpolitikere ta ansvar for situasjonen vi nå står i. Dere kan ikke forvente at lærerne aksepterer å bli nedprioritert sjette året på rad.

Lokale politikere har store ambisjoner for Gjøvik-skolene. For å nå disse ambisjonene er vi avhengige av kvalifiserte og motiverte lærere. Det er trist at politikerne ikke tar lærerkrisen på alvor. Nesten hver femte person som underviser i skolen er ikke lærerutdannet, det er alvorlig. Søkertallene til lærerutdanningene synker for tredje året på rad, det er alvorlig. Vi sliter med å rekruttere og beholde lærere, og 40.000 med lærerutdanning jobber ikke i skolen. Skolen er den sektoren i Norge hvor høyere utdanning gir dårligst, lønnsmessig uttelling.

Som lokalpolitiker bør du nå legge press på KS slik at vi kan oppnå en løsning. Det er mulig å avslutte denne streiken med et resultat lærerne kan leve med.

Dersom det er slik som styrelederen i KS hevder, at lærerne skal og bør nedprioriteres, så er det et viktig signal til alle som er opptatt av skole og utdanning med tanke på kommunevalget høsten 2023.