Gå til sidens hovedinnhold

Kjære Innlandet; våkne opp!

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Innlandet brenner! Alarmen uler! Men folket står stille. Sykehusene raseres i Innlandet og konsekvensene blir store. Fødende vil måtte reise langt. Akutte pasienter vil få lengre responstid. Tilbudet om helsetjenester fremover forverres over flere år, da det kuttes i tjenester og tilbud for å få råd til å bygge nytt. Er det en grei pris å betale for et storsykehus som antagelig vil gi et dårligere tilbud enn området har i dag?

Bunadsgeriljaen har fulgt med i kampen om lokalsykehusene i Innlandet. Hvor mange har sloss og noen kjemper fremdeles utrettelig. Geriljaen har medlemmer på Lillehammer, Gjøvik og i Elverum. Når vi spør våre medlemmer om de vil bidra til oppvåkning i sine områder svarer noen: «Vi orker ikke kjempe mer, vi er utslitt». «Armen som bar fakkelen for våre nærsykehus, lar seg ikke løfte». «Det er umulig å stå sammen. Alle kjemper kun for seg og sitt». Gir alle opp? Eller tenker man at det er like greit?

Da er det grunn til å spørre: Er ett felles storsykehus bedre enn flere små lokalsykehus? Nei, sier folk. Ja, sier fagmiljøet. Men fagmiljøet er bestandig delt. De som roper høyest om større og samlet miljø, er ofte de som også sitter godt plassert i ledelsen i Helseforetaket. Toppsjefer med lønninger jordmødre og sykepleiere, og for så vidt også leger på gulvet, bare kan drømme om.

Fagmiljøet i norsk gynekologisk forening er opptatt av riktig og nok hjelp til riktig tid. Den delen av fagmiljøet som støtter de mindre enhetene og mener god kompetanse nær folk er viktigst, blir ikke lyttet til i like stor grad. Hvorfor ikke?

Ved større sykehus er tanken at pasienter skal raskest mulig ut. Fødende skal fort inn og raskt hjem, stikk i strid med Helsedirektoratets kvalitetskrav til føde og barselomsorgen. I tillegg øker reisetid for både akutt og føde. Noe som setter liv i fare. Å tro at elektive sykehus vil drive med livreddende og stilisering av folk i krise, er en illusjon. Et lokalsykehus kan ikke erstattes av en poliklinikk åpen fra 08-16. Det vil aldri kunne kompenseres med bedre beredskap.

Nok er nok, sier vi i Geriljaen, og stiller oss støttende ved siden av prosessgrupper i området som kjemper for alle de fire sykehusene og for fødestua på Tynset. Et større sykehus kan ikke erstatte flere små. Kaldnes i Østfold hadde korridorpasienter på åpningsdagen. På St. Olavs ligger kvinner på gangen med sine nyfødte. Og det nye sykehuset i Romsdal bygges uten barselavdeling.

Det er ikke forskningsbasert at store sykehus gir bedre behandling enn de små. Derimot er det forankret i forsking at ved reisevei over en time for fødende, øker risikoen for skader på mor. Og ved transportfødsel øker risikoen for at barnet dør innen det første døgnet. Hva angår tallet på transportfødsler er Innlandet det eneste området dette øker! Ingen kan finne seg i 3,5 time til sykehus, som er avstanden fra Skjåk til Moelv!

Derfor henvender vi oss til folket i Innlandet. Våkne opp! Finn frem bunaden, fakkelen eller hva det skal være. Kjemp for alle sykehusene i området. Kjemp for alle fødeavdelingene. Kvinner selekteres på forhånd til den avdelingen med status som klinikk. Og sørg for å beholde nyfødtintensiv på ett sted. Dit kan man selektere kvinner med forventede vanskelige fødsler. Nærhet er det som redder liv. Ikke tro at alt blir så meget bedre med ett stort.

Stå sammen i kampen, skulder ved skulder i solidaritet med hverandre. Dersom dere ikke kjemper for alle lokalsykehusene er jeg redd dere vil måtte sloss for smuler lenge. Noe som vil skape splid og avstand. Jeg misunner ikke det dere nå som folk skal igjennom. Lær av andres feil. Styrk heller de tilbud som er og kjemp for det dere har kjært.

Kommentarer til denne saken