I 2017 gjorde kommunestyrene i GLT en stor tabbe da de (kun mot 2 FrP-stemmer i Østre Toten) vedtok en ny renovasjonsforskrift. Den var mangelfull og mange innbyggere har fått merke effekten av denne uten at noen politikerne har tatt ansvaret for hva de vedtok.

Nå har dere på nytt bedt kommunestyrene om å revidere en 3 år gammel forskrift. Bra, tenkte jeg, nå blir den endelig mer innbyggervennlig. Men den gode følelsen forsvant da jeg begynte å lese hva dere foreslår.

Renovasjon er kommunens oppgave, og er politisk styrt. GLT-kommunene har etablert Horisont for å kunne løse oppgaven rimeligere og bedre enn alle enkeltkommunene. Men renovasjon og gebyr er fortsatt en politisk oppgave og det er politikerne som blir stilt til ansvar for dem.

Horisont svarte opp i 2019 med at de ville ha et mer profesjonelt styre, og kastet bort representanter kommunestyrene har valgt til å ivareta kommunens og politikernes ønsker og behov. Dette har dere nå foreslått inn i en revidert selskapsavtale, men ble gjennomført i 2019 uten at kommunestyrepolitikerne fikk si noe på det.

Dere ønsker da en egen valgkomite som skal ha dialog med eierne. Igjen vil jeg minne dere om at det er politisk styring og politikerne som i bunn og grunn har ansvaret for renovasjon. Dere ønsker dialog og eiermøter kun med ordfører og kommunedirektør. Jeg kan godt forstå deres side, men hvorfor skal politikerne distanseres og alt løses administrativt? Hvorfor ikke da løfte disse inn i organer som formannskapet eller kommunestyret hvor flere politikere sitter, for å kunne løfte politikernes syn og ikke nødvendigvis bare administrasjonens?

Selskapets høyeste organ, representantskapet, er politikernes mulighet for å styre selskapet. I Østre Toten har vi valgt ordfører og opposisjonsleder inn i disse rollene. Dette for at hele kommunestyret skal kunne føle seg representert og ha en stemme inn.

I revidert selskapsavtale ønsker dere også å pålegge at kommunens to representanter stemmer likt. Med andre ord: nok en gang pulverisere politikernes muligheter for å påvirke selskapet og få inn nye impulser.

Horisont spesifiserer lovverket som allerede eksisterer med at kommunene faktisk skal bestemme gebyrene, og at selskapet skal levere forslag til kommunene. Greit å følge Avfallsforskriftens paragraf 15, men når Østre Toten valgte å ikke kreve innbyggerne for gebyr ved levering av trevirke, så ignorerte Horisont dette fullstendig. Ikke mye respons eller vilje fra selskapet der, nei.

I tillegg ønsker Horisont nå å frata kommunene mulighetene til å differensiere gebyrene. Politisk styring og vilje til å kunne ta prioriteringer skal bort fra Horisont, slik jeg leser alle endringsforslagene som har vært løftet opp nå.

Dere har nå gått så langt at til og med Arbeiderpartiet har våknet opp fra dvale og er unisont uenige. De har bare tatt opp det ene punktet som OA har løftet, nemlig at enda flere ikke vil få hentet avfallet sitt der det har blitt hentet i flere tiår. Velkommen etter sier jeg, som har kjempet for en bedre forskrift siden 2017.

Når dere skal komme på sjarmøretappen til kommunestyrene rundt omkring, håper jeg å se styreleder komme på besøk. Jeg er lei av å få kjeft fra daglig leder for at det tas opp kritikk mot Horisont, og håper styreleder kan være mer åpen for innspill fra eierne. Håper hun har med mer dokumentasjon på hvor mange innbyggere som faktisk blir rammet av forslagene dere kommer med. For den lille detaljen er ikke offentlig tilgjengelig når politikerne blir bedt om å ta stilling til dette.