Gå til sidens hovedinnhold

Beitestrid havner i retten på ny

Artikkelen er over 3 år gammel

En gardbruker i Nordre Land tapte i tingretten da han ble saksøkt av AS Kistefos Træsliberi, men tvisten går nå til lagmannsretten.

Eidsivating lagmannsrett har satt av 19. og 20. april 2018 til ankesaken. Når den tid kommer har det gått et år siden dommen falt i Gjøvik tingrett, der gardbrukeren ble dømt til å betale 320.000 kroner til Kistefos.

Tingretten var enig med saksøkeren i at bonden har latt kjøttfeet sitt beite på deres eiendom i flere år uten tillatelse. 50.000 kroner av totalbeløpet i dommen er erstatning for beitebruken, mens resten er dekning av vinnende parts sakskostnader.

Gjøvik tingrett la til grunn at saksøkte lot en flokk på rundt 45 kuer, kviger og kalver beite i de aktuelle områdene fra 2009 og framover. Videre mente retten at dette påførte eiendommen skader. Især tråkkeskader, som ifølge sakkyndige kan gi såkalt planteavgang på cirka 30 prosent.

Bonden framførte ulike argumenter for sin sak, og påsto at han ikke skyldte grunneieren noe. Det mener han altså fortsatt. I tingrettens dom ble imidlertid argumentene karakterisert som dels selvmotsigende. Retten mente han var fullt klar over sine manglende rettigheter i Kistefos-skogen.

Kistefos Træsliberi – med finanskjendis Christen Sveaas – eier om lag 166.000 dekar skog ifølge informasjon på selskapets nettsider. Eiendommene ligger i seks kommuner i Randsfjord-regionen, mesteparten i Nordre Land kommune.

Kommentarer til denne saken