Kirkevalget: To kvinner fra Vestoppland til Hamar bispedømmeråd

Artikkelen er over 1 år gammel

Inger Margrethe Kragh Nyhus fra Kapp og Lisbeth Sydbøge fra Gjøvik møter i Hamar Bispedømmeråd de neste fire årene. Det er resultatet av årets kirkevalg.

DEL

Det er valgt i alt sju representanter av medlemmene. Disse møter i bispedømmerådet, hvor biskop Solveig Fiske møter fast. I tillegg møter representanter for prestene og kirkens ansatte.

Inger Margrethe Kragh Nyhus (58) fra Kapp tilhører nominasjonskomiteens liste, mens Lisbeth Sydbøge (50) fra Gjøvik sto på Åpen folkekirkes liste.

Kragh Nyhus er psykiater med privatpraksis på Kapp Melkefabrikk. Hun er for øvrig sokneprest i Gjøvik Ole Jacob «Jacken» Nyhus' ektefelle.

Lisbeth Sydbøge er skolefaglig rådgiver. Hun er fungerende rektor ved Fredheim skole i Gjøvik fram til 1. oktober.

Fordelingen av mandatene mellom de ulike fraksjonene var fire til Åpen Folkekirke, to til nominasjonskomiteens liste og ett mandat til Bønnelista.

Representant for prestene er studentprest Thomas Tinglum. Representant for de ansatte er kirkeverge i Vestre Toten, Gunstein Endal.

Valgdeltakelsen i Hamar bispedømme var på 16,1 prosent.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken