Kirkevalget – en sluttkommentar til Åpen folkekirke  

Av
DEL

MeningerJeg trekker denne konklusjonen ut av debatten vi har hatt:

· Åpen folkekirke ønsker, som øvrige tre lister i valget til Hamar bispedømmeråd, å sikre seg flest mulig representanter. Slik det ser ut, er det en strategi å bidra til at kandidater på Nominasjonskomiteens liste tillegges meninger de ikke har. Det gjør det mulig å advare mot å benytte denne lista.

· Det er godt kjent at det såkalte nettverket Frimodig kirke er noe annet enn valglista Bønnelista. Men kirkepolitisk er de tvillinger, med et sterkt ønske om å reversere både kirkelig vigsel av likekjønnede og kirkelig aksept av kvinnelige prester.

· Det er dobbeltsjekket med alle Nominasjonskomiteens 14 listekandidater. Det står fast; ingen har noen som helst tanker om å slutte seg til reverseringen som Bønnelista og Frimodig kirke står for. Ekstra stemmetillegg til noen av Nominasjonskomiteens kandidater, ved å føre navnet over på Bønnelista, gir derfor ingen økte muligheter for omkamp. Tvert om, det styrker Nominasjonskomiteens liste med en sjudels (1/7) listestemme og svekker Bønnelista med tilsvarende. Sett med mine øyne, er det bra.

· Jeg stiller meg bak en åpen, demokratisk folkekirke. Som møtes til frimodig debatt, ansikt til ansikt, uten å tillegge andre meninger og standpunkter de ikke har. Vanskelig? Da må vi øve. Vi skal føre en uredd tale når det er nødvendig. I mange spørsmål må vi lytte, veie standpunkter, og så konkludere på en ganske ukjent sti mot den nye Folkekirka. Som Folkekirke har vi uansett et stort ansvar for generasjonene etter oss. De skal arve en levelig og trygg verden. En verden som kan kommunisere og samhandle. Da kan vi begynne ved vår egen dørstokk.

Med dette anser jeg debatten over fra min side. Lykke til med valget.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags