Kirkens Bymisjon på plass i Gjøvik: – Vil jobbe for en renere og rausere by

Kirkens Bymisjon er nå på plass i Trondheimsveien 9 i Gjøvik. Der vil de etablere et arbeidstilbud for personer som strever med rusutfordringer.