Kirkeby-ulykken henlagt

Kirkeby-ulykken er ferdig etterforsket. Saken er henlagt etter bevisets stilling. Sykdom var årsak til ulykken.