Gå til sidens hovedinnhold

Ketil Kjenseths kraftillusjoner

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Stortinget knuste Sp sitt forslag med støtte fra SV angående omkamp om ACER. Venstres Ketil Kjenseth mener i Nationen at Sp ikke ønsker europeisk energisamarbeid for å få ned klimautslippene. For det første har EU med ACER som mål å harmonisere kraftprisene i hele EU/EØS området. Det vil si at ACER vil kreve høyere eksport av kraft fra Norge for å få ned kraftprisene i EU. Det vil si at Norge vil subsidiere europeisk industri. En harmonisering av kraftprisene i EU/EØS området vil gi høyere kraftpriser i Norge og svekke norsk industris konkurranseevne og tap av arbeidsplasser samtidig som det vil også vil gi høyere strømpriser for offentlige virksomheter og den vanlige borger. Det er ingenting som vil tilsi at norsk kraft vil erstatte kull, olje og gass i EU. Til det er det altfor mange arbeidsplasser og penger involvert i disse sektorene. Hadde Kjenseth reelt ønsket å få ned klimautslippene hadde han gått inn for å melde Norge ut av Nato, og at alt militært samarbeide med verdens mest aggressive krigsnasjon USA. Med Norge i Nato og Norges aktive krigsbidrag til USA og Natos løgnaktige og oppdiktede kriger er Norge med på å øke heller enn å minske klimautslippene ved enorme ødeleggelser av infrastruktur, landbruksområder, vannressurser, dyre og planteliv og natur utenom å drepe et utall uskyldige mennesker, men det ser det ut til at ingen bryr seg om. Norge har ennå ikke oppfylt Kyoto-avtalen, da den bare ble oppfylt via avlatshandel, dvs. kjøp av klimakvoter. Militær-industrien var utelatt i Kyoto-protokollen og er også utelatt i Parisavtalen. Skal man få ned klimautslippene nytter det ikke for Kjenseth og andre politikere å unndra militærindustrien som klodens verste forurenser og alle USA og Natos kriger fra diskusjonen. Det vil bare bli rent hykleri.

Kommentarer til denne saken