I OA forleden hevdet de at Kjenseth ikke opplyser om kutt i sykehusenes økonomi i 2017.

– Det blir ikke kutt. Helse Sørøst har allerede klare tallene for de enkelte sykehusforetakene for 2017. Anslaget er at veksten i Sykehuset Innlandet blir 5 millioner kroner mindre enn det ville blitt med regjeringens opprinnelige forslag til statsbudsjett. Det er langt fra snakk om noe kutt, når budsjettet er på om lag 8,5 milliarder kroner, sier Kjenseth til OA.

Han mener Aasrud og Hagebakken er dårlige tapere.

– Helse Sørøst tar selv ansvar for at overføringene til sykehusene blir økt litt mindre enn i regjeringens forslag. Dette er helt i tråd med at vi skal redusere veksten i byråkratiet. Helst hadde jeg sett et reelt kutt i byråkratiet rundt sykehusene, fortsetter Kjenseth.

Han fastholder at bevilgningen på 10 millioner kroner til prosjektering av luftambulansebase i Innlandet ikke vil ha noe å si for pasientbehandling i sykehusene i Oppland og Hedmark for 2017.

– Jeg har brukt hele høsten på å holde forslaget om luftambulansebase inne i prioriteringen. Først måtte jeg få det inn i Venstres alternative budsjett. Blant alle klima- og miljøtiltak, var kanskje det den tøffeste kampen, sier Kjenseth. Dernest måtte forslaget også bli med i forhandlingspotten som Venstre gikk til regjeringen med. Som vi nå alle vet, gikk det inn, sier han.

Venstre-mannen bryr seg lite om kritikken fra Aps stortingsbenk i Oppland.

– Det er jobben deres å være kritiske når de selv ikke har makta, sier han.