Keiserens nye klimaklær

Av
DEL

Meninger

Norsk klimapolitikk likner på historien om keiserens nye klær. Selv om keiseren sto der splitter naken, var det ingen som turte å påpeke det av frykt for å virke dumme. Alle sammen skrøt av keiserens flotte nye klær, og var dermed med på å bygge opp under illusjonen. Det var først da en liten gutt ropte at keiseren er naken, at folk turte å sette ord på det de alle så.

I alle år har de etablerte partiene vært skjønt enige om at Norge er best på klima og miljø. Men nå roper ungdommen at keiseren er uten klær. Titusenvis av gutter og jenter har tatt til gatene for å protestere mot en klimapolitikk som ikke fungerer. La det bli en vekker til oss alle! I stedet for å skryte av en klimapolitikk som ikke fungerer, må vi våge å ta inn over oss hvor alvorlig klimakrisen er og fokusere på å finne løsninger.

Arbeiderpartiets gruppeleder på fylkestinget, Anne-Marte Kolbjørnshus, skryter av klimatiltakene de har gjennomført i Oppland. Her er det flere gode tiltak, men det er altfor lite når vi står ovenfor en krise. Hadde det vært 20 år siden ville det kanskje vært nok, men ikke i dag. I dag kreves det mye kraftigere lut, fordi politikerne ikke handlet da klimaforskerne først ropte varsko. Det at klimaendringene nå har kommet så langt, krever at vi skrur tempoet kraftig opp for å unngå katastrofe.

Kolbjørnshus trekker fram samarbeidsplattformen AP har med SP, KrF og SV som de har valgt å kalle Grønn Framtid. Innholdet er ambisiøst. Blant annet ønsker de at fylkeskommunen skal bli klimanøytral i 2020 og Opplandssamfunnet skal være klimanøytralt i 2025. Hvordan de ligger an til å nå disse målene, sier hun ingenting om.

Krisa vi står ovenfor krever at vi leter med lys og lykter etter alle tiltak som kan være med å kutte utslipp. Transport, sammen med landbruk, står for den største andelen av utslippene i Oppland. Fylkeskommunen har lite med landbrukspolitikken å gjøre, men har mye den skulle ha sagt når det gjelder samferdselspolitikken. Det er derfor viktig å prioritere tiltak som kutter utslipp her.

Kolbjørnshus skriver «for oss er det viktig å føre en klimapolitikk som er tilpasset fylket vi lever i.» Det er nettopp derfor jeg syns det er så rart at AP ikke vil satse på elbilen. Oppland er et langstrakt fylke, med mange som bor spredt, og mye gjennomgangstrafikk. Det blir dyrt med et fullverdig kollektivtilbud i hele fylket.

Vi i De Grønne anerkjenner at mange i fylket vårt er avhengig av bilen. Det er nettopp derfor vi mener en klimapolitikk som er tilpasset fylket vårt prioriterer å gjøre det mer attraktivt å velge elbil. Og undersøkelser viser at fritak for bompenger er den viktigste grunnen til at folk velger å kjøpe elbil. Faktisk så sier én av fem på landsbasis at det ikke lenger er aktuelt å kjøpe elbil etter at bompenger for elbil ble innført.

Det er et paradoks at det er først og fremst storbyene, der det er færrest som er avhengige av bil, som har flest gulrøtter for elbilister. For å sitere hva min partifelle Anlaug Seljevold sa fra talerstolen da saken om betaling for elbiler var oppe i fylkestinget: «Nå er elbilene blitt så bra at de er mer aktuelle også for oss i Oppland. Da er det trist om gulrota er spist opp fordi salget av elbiler er så stort i Oslo og Akershus.»

Vi er enig med Kolbjørnshus at det er et viktig klimatiltak å legge til rette for at flere tar bussen. Det er områder i fylket vårt hvor det er stort potensial for å øke kollektivandelen. Men hun tar dessverre feil i at vi er på riktig vei. Årsrapporten til Opplandstrafikk viser at det er en nedgang i antall bussreiser fra 2016 til 2018. Så hvordan hun kan hevde at det går riktig vei, skjønner ikke jeg.

Grunnen til at det går feil vei er kanskje at AP stiller strengere miljøkrav til bussene uten å bevilge mer penger til kollektivtransporten. Disse miljøkravene koster 5–6 millioner kroner ekstra i 2019. Dette må dekkes inn, og uten ekstra bevilgning betyr det enten høyere billettpris eller færre avganger. Det skal sies at Regjeringen også har stukket kjepper i hjulene ved å øke momsen på kollektivreiser.

Arbeiderpartiet skal ha ros for at de prioriterer klima og miljø høyere i dag enn de gjorde i forrige periode. Vår inntreden har skjerpet klimapolitikken. Vi lover å fortsette å pushe både AP og de andre partiene i enda grønnere retning, også i neste periode.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags