Karina Ødegård mener jeg er på ville veier i OA når jeg beskylder Venstre og MDG for å bruke Parisavtalen som bibel i miljøpolitikken. Hun mener også at vi bruker bare halve verktøykassa for å kutte i forurensningen.

Jeg vil gi noen eksempler på hva som skiller FrP fra alle andre partier i miljøpolitikken.

1. Kjøp og bruk av bil i Norge. Alle partier unntatt FrP vil stanse salg av fossile biler i 2025. Vi mener dette er feil fordi innen få år er også fossile biler nullutslippsbiler. Det vil være stort behov for olje og gass i mange tiår framover og da mener vi at det vil være dumt å ikke benytte forekomstene av bensin og diesel fra oljeproduksjonen. Folk flest kjøper ikke ny bil, de kjøper en nyere bruktbil. Det går 100 fem år gamle dieselbiler med euro 6 motor på en femten år gammel med euro 4 motor i forurensning. Det vil forsvinne tusenvis av arbeidsplasser i bilservicebransjen når fossile biler fases ut av trafikken.

2. Elektrifisering av norsk sokkel. Alle partier unntatt FrP vil sende norsk gass på tankskip til Tyskland for der å raffineres til strøm som skal sendes tilbake til Norge i strømkabler over fjellet til vestlandet og ut til oljeplattformene der hvor gassen opprinnelig kom fra. Den eneste effekten dette har er at utslippet da kommer i Tyskland istedenfor i Norge. Etter hvert kommer også denne forurensningen til Norge fordi vi har samme atmosfære.

3. Langskip og fangst av Co₂. Alle partier unntatt FrP vil bruke 50.000 millioner (50 milliarder) av skattebetalernes penger på å fange Co₂ tilsvarende det skogen i Odalen fanger naturlig. Dette er galskap når vi vet at Norge står for 0,13 % av de totale utslippene i verden og at Co₂, som har minimal effekt på miljøet, er en livgivende gass for at skog og planter skal overleve. Da er det etter vårt syn bedre å bruke noen millioner på nyplanting av skog.

Hvem er det som får regningen og hvem er det som straffes for disse tiltakene? Norske skattebetalere som betaler gildet både over skatteseddelen og avgifter på strømregningen, som allerede er innført og som er usosial fordi den ikke skiller mellom fattig og rik og som vil øke dramatisk. 25 kroner literen for bensin og diesel vil også være en straff for alle, de fleste vanlige arbeidere, som ikke har råd til å kjøpe seg elbil. Hvor skal vi så hente all strømmen fra som trengs når alle i Norge kjører elbil Karina? Importere dyr strøm fra europeiske kullkraftverk? Er det god klimapolitikk? Nei Karina det er ikke vi som driver symbolpolitikk. Vi er opptatt av velferden til folk flest. Jeg håper og tror at folk flest skiller realisme fra fanatisme når de skal stemme ved stortingsvalget 13 september.