Kapp-drapet: Skolehelsetjenesten og sykepleier «frikjent». Nå rettes blikket mot barnevernet

Helsesykepleieren kontaktet barnevernet men ikke politiet da drepte Oscar Andre Ocampo Overn (15) betrodde henne om overgrep han hadde vært utsatt for. Nå har sykepleieren fått Fylkesmannens stempel for å ha vurdert saken innenfor rammene av helselovgivningen.