Kapp-drapet: Moren skal ha forsøkt å stoppe faren, men ble overmannet og sperret inne på gjenstripset soverom

Da hun hørte støy fra annen etasje, skal hun ha tatt seg opp trappen. Der ble hun vitne til at ektemannen utøvde vold mot sønnen.