Gå til sidens hovedinnhold

Kanskje skal vi ikke bli så overrasket

oa mener

Ja, du kan få tilbud om å kjøpe narkotika ved skoler i Vestoppland. Det sa leder for Innlandet politidistrikts driftsenhet Vest, Linn Hilde Fosso da hun var gjest i OA-podden for halvannet år siden. Sist uke ble noen fersket i nettopp salg av narkotika ved en skole i Gjøvikregionen.

Kanskje skal vi ikke bli så overrasket. Politiet har lenge pekt på det de mener er en bekymringsfull utvikling. Ungdata-undersøkelsene har påpekt at flere har prøvd narkotika. På siste trinn i videregående skole sier en av fire gutter at de har brukt forbudte stoffer. Og dette er ikke bare et byfenomen. Politikontakt Mathias Engebakken opplyste sist uke kommunestyret i Søndre Land om en utvikling der det er blitt vesentlig enklere tilgang til særlig cannabis nå enn for bare et par år siden. Vi vet at unge legges til i lokale grupper på Snapchat der de får tilbud om både det ene og det andre rett i innboksen på mobilen.

Politikontakten i Land uttrykte spesielt stor bekymring for en holdningsendring han mente å se blant unge. Det er større aksept blant ungdom for å ruse seg på illegale stoffer. I noen miljøer kan det faktisk bli sett på som kult. Politikontakt Bjørn Slåtsveen på Toten forteller om lokale tenåringer som legger ut bilder av seg på sosiale medier med narkotika, for å «tøffe seg».

Dertil har politikontakt Fredrik Lykken på Gjøvik slått alarm om en tendens til at ungdom eksperimenterer med sterkere narkotiske stoffer, og at de har ferske eksempler på slik bruk helt ned i 14-15-års alder. Et annet trekk det lokale politiet merker seg, er at det ikke lenger er lett å se hvem som er i «risikosonen». I dag er det også unge som anses å være vellykket på alle områder som tester narkotika. Ungdommer som heller ikke foreldrene kan forestille seg at faller for fristelsen.

Det er viktig å huske at de fleste ungdommer klarer å manøvrere seg gjennom også en slik utvikling. Men i debatten om rusreformen skal vi ha klart for oss at holdningene til bruk er i ferd med å forandre seg, samtidig som tilgjengeligheten blir større og enklere. Den kombinasjonen er svært uheldig.

Vi må i alle fall møte den med åpne øyne.

Kommentarer til denne saken