Noen må forsyne verdens forsvar med materiellet de etterspør. Det er åpenbart et stort marked, hvor Raufoss-industrien i årene som kommer befester – og styrker sin posisjon. Nammos amerikanske datterselskap gikk inn i jula med en nysignert kontrakt pålydende bestillinger av panservernraketter for cirka 4,5 milliarder norske kroner. Det er det amerikanske forsvarsdepartementet som har valgt Nammos M72 LAW til sitt bruk, i første omgang for kommende fem år.

Deler av denne raketten produseres i industriparken på Raufoss. Komponentproduksjonen i ammunisjonsbygda vil alene bety inntekter på mer enn 100 millioner kroner i samme tidsrom.

For Gjøvikregionen betyr Nammos nye ordrereserve flere arbeidsplasser og en sikring av de eksisterende. Gjennom de to siste, helt spesielle årene, har Nammo ansatt 100 nye arbeidstakere, forteller konsernsjef Morten Brandtzæg.

Etterspørselen av materiell til forsvar og konflikter er ikke i kategoriene som er sterkt preget av pandemiens aktivitetsfall. Nammo-konsernet levert i fjor sitt beste regnskapsmessige resultat noensinne, med en omsetning som for første gang passerte seks milliarder kroner. Det ga et overskudd på 548 millioner kroner før skatt, og konsernsjefen konstaterer at også året som snart er over har vært svært godt, sett med økonomiske øyne.

Dagens utgave av historiske Raufoss Ammunisjonsfabrikk produserer mye mer enn kuler og krutt. For eksempel komponenter til romteknologi og høyteknologiske droner. Det gjør at miljøet på Vestre Toten kan tilby spennende arbeidsplasser innen blant annet ingeniørfag og utvikling. Kanskje er det ikke tilfeldig at nettopp Vestre Toten er den lokale kommunen som kan glede seg mest over tilflyttingstallene i år. Statistikken sier også at det er yngre som velger å bosette seg i kommunen.

Tilgangen til et stort utviklingsmiljø med internasjonal tilnærming i industriparken, er helt sikkert en plussfaktor i konkurransen om å beholde unge i bygda, og trekke til seg nyutdannede. Slik har Raufoss-industrien klart å posisjonere seg som et av landets mest spennende, teknologiske miljøer også i framtida.