Gå til sidens hovedinnhold

Kanskje er det ikke for sent å ro denne sprukne holken til lands – på Moelv

oa mener

Gjøvik-ordfører Torvild Sveen (Sp) bar staur da han skulle sammenfatte kommunene i Gjøvikregionens budskap i tirsdagens møte med helseminister Bent Høie. Fra Venstre Totens nye vedtak om å ikke støtte et hovedsykehus som innebærer nedleggelse av Reinsvoll, til Gjøviks vedtak om å heller utvikle dagens sykehus enn å støtte hovedsykehusmodellen – dersom Mjøssykehuset skulle blir plassert i Brumunddal framfor Moelv.

Det er altså ikke egentlig mulig å tale med en felles stemme for regionen med 70.000 innbyggere. Forsøket kunne endt med at regionen ikke var representert med et svar fra dette møtet, om ikke statsråden hadde presset Sveen, som på tredje forsøk sa at han har gått ut fra at om prosessen kommer tilbake til Mjøsbrua for et hovedsykehus, vil Gjøvikregionen kunne stille seg bak det øvrige i forslaget.

Grans-ordfører Randi Eek Thorsen (Ap) var på sin side fortsatt helt tydelig i sitt svar, og viste hvordan Helse sør-øst selv har klundret til prosessen med at forslaget om Brumunddal er direkte årsak til Lunners nye kommunestyrevedtak om å utrede tilknytning til andre helseregioner, som geografisk ligger mer praktisk til for hadelendingene.

Valdres har etter møte med Helse sør-øst fått noe gehør for at regionen ikke bør bli delt som opptaksområde, og er tilfreds dersom Mjøssykehuset kommer tilbake til Mjøsbrua. Slik fortsatte runden rundt hele fylket, der Hamar, Stange og Løten sto tilbake som kommunene som vil flytte Mjøssykehuset enda lenger sør, mens Lillehammer støtter forslaget om Brumunddal.

Helseministeren påpekte at det var nettopp for å få svar på spørsmålet om plassering man hadde dette møtet. Tilbakemeldingene var i så måte umulig å overse, selv om ministeren sa han ikke kunne «utelukke» Hamar, slik man ikke kan utelukke noe før et vedtak faktisk er fattet. Høie sa det var et mål for ham å kunne godkjenne et vedtak i saken innen sommerferien, og at han oppfattet fortsatt bred enighet om en hovedsykehusmodell.

Dermed må vi nå kunne forvente at Høie i demokratiets ånd tar en oppklarende telefon til sin styreleder i Helse sør-øst. Kanskje er det ikke for sent å ro denne sprukne holken til lands – på Moelv.

Kommentarer til denne saken