Kan vi få en applaus også for ambulansearbeiderne, takk?

Av