Gå til sidens hovedinnhold

Kan vi bare glemme rv4-utbyggingen?

oa mener

Det kan ligge mer dårlig nytt i samfunnsanalysen bak sykehusanbefalingene enn det vi allerede har gått i fakkeltog mot. For hvorfor er prosjektlederen så kategorisk på at det ikke går an å regne på utbygging av rv4, all den tid både Nye Veier og Statens vegvesen det siste året nærmest har overgått hverandre i vektlegging av den samfunnsmessige betydningen av en slik utbygging?

I delrapporten om infrastruktur til de ulike sykehusmodellene, henvises det til notatet «Oversikt over prosjekter som foreslås lagt til grunn i referansealternativet for analyser til NTP 2022 – 2033», som er utgitt av transportetatene, Avinor og Nye Veier. Det har ikke lyktes OA å finne fram til en dokument med denne tittelen, ut over et fra desember 2018. I dette dokumentet listes opp prosjekter med oppstartsvedtak eller vegutbyggingsvatale, og plass i budsjettet for 2018–2019. Her er naturlig nok ikke rv4-utbyggingen inne, da det først var i fjor høst Nye Veiers samfunnsanalyse som ligger bak rv4-prioriteringen var klar. Øvrige søkbare dokumenter på denne tittel handler om kvalitetssikring og felles forståelse av beregningsmetoder.

I delrapporten opplyses det at man i kildearbeidet har snakket med Nye Veier. Om rv4 heter det at «Nye veier også gjør vurderinger av denne strekningen».

Både Nye Veier og Statens vegvesen etterlot et slitesterkt inntrykk av at det var kommet litt lenger i vurderingene da de framla sine planer for rv4-utbygging i kommunestyrene på Gjøvik og Vestre Toten. Begge har gitt inntrykk av å ville prioritere dette på topp av Innlandets vegutbyggingsprosjekter i NTP-rulleringen. Statens vegvesen kastet seg sågar i gang med planarbeidet for Hunndalen-Mjøsbrua. Senere har et nær unisont politisk miljø i Innlandet prioritert rv4 på topp av veiutbyggingsprosjektene i fylket.

Dersom prosjektledelsen for samfunnsanalysen i sykehussaken nå vet at rv4 likevel ikke prioriteres av noen av disse utbyggerne inn i NTP-rulleringen, er det mer enn politikerne vet. Også ledelsen i Transportkomiteen, på direkte spørsmål.

Dette er, uavhengig av sykehussaken, et spørsmål av største betydning for både Innlandet og Stor-Oslo-regionen.

Kommentarer til denne saken