Hvordan blir rv4-utbyggingen mellom Hunndalen og Mjøsbrua påvirket av at det blir mindre penger å bruke på veier framover? For regjeringen har konstatert at de prosjektene som står i kø kan påregne både forsinkelser og nedskalering. Også de som er inne i Nasjonal Transportplan.

Dette ikke bare på grunn av at det blir færre skattebetalere som skal finansiere velferdssamfunnets mange goder. Helt presserende er endringene i verdenssituasjonen, som gjør at AS Norge må bruke mer penger på forsvar, ulike former for beredskap og mottak av flyktninger fra Ukraina.

Nå har regjeringen bedt Statens vegvesen og Nye Veier om å prioritere sine prosjekter i synkende rekkefølge, ut fra konkrete behov og hvordan man kan få mest mulig vei for pengene.

Vegvesenet presenterte ei topp-20-liste så sent som i mai. Rv4 fra Hunndalen til Mjøsbrua ble løftet over i Nye Veiers portefølje av Solberg-regjeringen. Utbedringen er fortsatt på planleggingsstadiet, endog tidlig i denne fasen. Det kan slå begge veier. Fordi planleggingen er kommet så kort, kan prosjektet nesten fra start ta opp i seg de nye veinorm-anbefalingene fra Statens vegvesen. Her foreslås blant annet å bygge to/trefelts vei på strekninger med mer trafikk enn det som er tillatt i dag. Og heve terskelen for når standarden må til neste nivå fra smal firefelts vei, fra 6000 til 8000 kjøretøy i døgnet.

På den annen side kan det være at prosjektet er så kort kommet, at det er enkelt å legge på is.

Fra før vet vi at regjeringens støtteparti SV har lite til overs for Nye Veier og at rv4-strekningen var på kuttlista som ble diskutert i revidert nasjonalbudsjett. Derfor er det gode grunner til å tro at strekningen uansett er av de som kan bli vurdert nedskalert fra 4-felt.

Lokale myndigheter skal få komme med sine innspill, lover regjeringen, men de vil ikke få lang tid til å flikke på dem. De nye signalene skal effektueres i en oppdatert Nasjonal Transportplan allerede våren 2024.

Lokalt næringsliv, kommuner og myndigheter må derfor ruste seg med statistikk og argumenter for at rv4-strekningen til Mjøsbrua ikke skal falle ut, når den nå endelig har passert nåløyet inn til NTP.