Kan jeg få sykehjemsplass når jeg trenger det?

Av
DEL

MeningerArbeiderpartiet har i flere år sørget for at Gjøvik kommune har færre sykehjemsplasser og ingen oversikt over kommende behov fordi vi ikke har noen form for ventelister. Dette medfører stor usikkerhet for mange eldre. De spør seg om Gjøvik kommune kan gi dem den hjelpen de trenger når behovet oppstår. Det er kanskje ikke helt slik at alle eldre vil bo hjemme så lenge som mulig? Omsorgsboliger av ulike slag er heller ikke så trygg løsning, da man ikke helt vet hva slags hjelp kommunen kan gi, og hva som blir pårørendes ansvar og plikter.

Partiet De Kristne Gjøvik vil ha en verdibasert omsorg med brukeren i fokus. Det må være et mangfold i tilbud slik at de eldre har noe å velge mellom. Det er et stort behov for flere sykehjemsplasser i Gjøvik kommune. Det bør legges til rette for at private tilbydere kan tilby omsorgs- og pleietjenester til kommunens innbyggere, med høy kvalitet og verdighet.

I framtiden kreves økt spesialkompetanse i pleie- og omsorgssektoren, og PDK Gjøvik vil endre systemet slik at fastlegen får en mye mer sentral rolle i tildelingen av individuelt tilrettelagte tjenester. Tverrfaglig samarbeid og frivillige og private aktører skal sammen med brukeren finne fram til best mulig tilbud for den enkelte. Partiet De Kristne mener alle mennesker er unike og at valgmuligheter og en trygg framtid skal gjelde også for eldreomsorgen. Alle mennesker må være trygge på sin egen framtid, og vite at de også kan få en sykehjemsplass når de behøver det.

Elisabeth S. Ødegaard,

toppkandidat Partiet De Kristne Gjøvik

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags