Gå til sidens hovedinnhold

Kan ikke ta faglige rettigheter for gitt

Artikkelen er over 2 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Høyres Kari-Anne Jønnes mener undertegnede sparker inn åpne dører når jeg minner om at arbeidsfolks rettigheter er viktig, uten at ho bringer inn nye momenter i debatten. Tror Jønnes at faglige rettigheter har kommet av seg sjøl, og at de er skrevet i stein for all framtid?

Arbeiderbevegelsen har i over 100 år kjempa fram faglige rettigheter. Arbeiderpartiet er bygget på den grunnmuren at arbeidsfolk ikke skulle stå med lua i hånda, men ha anstendige arbeidsvilkår og ei lønn å leve av. De som har gått opp løypa før oss er smertelig klar over at det ikke har vært enkelt, men vi har heldigvis kommet langt i norsk arbeidslivspolitikk.

Arbeiderpartiet og LO vil fortsette å styrke det organiserte og seriøse arbeidslivet, og vi vil bekjempe midlertidighet, innleie og sosial dumping med nebb og klør. Høyrepartiene i regjering har derimot svekka arbeidsmiljøloven og åpna opp for mer midlertidighet og færre faste ansettelser.

Og lista med saker er mye lengre. Ta for eksempel debatten om arbeidsavklaringspenger, der høyreregjeringa har kutta. Tiltaket skal sikre deg inntekt i perioder du på grunn av sykdom eller skade har behov for hjelp fra NAV for å komme i arbeid. Arbeiderpartiet har stemt imot kuttene og har gjentatte ganger bedt regjeringa snu. Både NAV-ansatte, leger og advokater har bedt de blå som styrer nasjonalt snu på AAP, men til ingen nytte. Her er det tydelige skillelinjer i politikken.

Jønnes siterer fra Høyres program for Innlandet at de ønsker en effektiv fylkeskommune. Der står det også at «Høyre mener kvaliteten på tjenestetilbudet blir best ved å utnytte alle gode krefter hos både private og offentlige aktører, og at de vil skaffe konkret oversikt over innsparingspotensial ved bruk av private bedrifter i samspill med offentlige aktører». Arbeiderpartiet vil advare mot å privatisere fylkeskommunale tjenester, og mener det ikke bidrar til å styrke arbeidstakernes posisjon. Tvert imot!

Vi står overfor et viktig vegvalg mellom to tydelige alternativer: FrP og Høyre på den ene siden og Arbeiderpartiet på den andre. Det gjelder både nasjonalt, men det gjelder i høyeste grad også ved lokalvalget. Vi må aldri ta faglige rettigheter for gitt.

Kommentarer til denne saken