– Kan ikke skjerme helse, omsorg og skole

40 millioner må kuttes. Men rådmannen vil ikke ta alt på en gang.