2022 er året vi endelig skal få svaret på hvor dyp Mjøsa egentlig er. Til nå har det ikke vært tilrettelagt for målinger som har kunnet avsløre de dypeste områdene av innsjøen, som foreløpig er målt 450 meter ned under vannskorpa. Nå er Forsvarets forskningsubåt, proppfull av måleutstyr, satt inn i oppdrag på Mjøsa. En fortsettelse av prosjektene som gjennom de to siste årene har testet ut teknologi og utstyr mens det er samlet inn masse ny informasjon om fjorden – og utstyret – til vitenskapelig formål.

Den fulle dybden er bare en av mange ting vi ennå ikke vet om Mjøsa. Ubåten skal nå jobbe seg gjennom 167 av totalt 368 kvadratkilometer i revnen som gjennom millioner av år har vokst fram til Norges største innsjø. Et av målene med innsamlingen av data er at forskerne skal kunne utarbeide en digital tvilling til Mjøsa. Med en slik modell kan forskerne så digitalt teste ut alternative framtidsscenarioer for hvordan Mjøsa kan utvikle seg, med og uten ytre påvirkning fra klima og miljø.

Dette arbeidet gir ny kunnskap med kraft til å påvirke politikken for framtida. Et viktig og svært spennende arbeid.

Samtidig kan de undersjøiske undersøkelsene gi svar på mange uløste spørsmål og historiske gåter. Kan det stemme at det faktisk finnes rester av vikingskip der nede i dypet et sted? Er det mulig å finne igjen skipet som sank fullastet med varer fra Gjøvik glassverk? Og hva med den tyske konvoien som etter sigende forsvant gjennom mjøsisen et sted mellom Totenvika og Minne?

Dertil kommer selvsagt miljøspørsmålene. Mjøsa er drikkevannskilde for mer enn 200.000 mennesker, og vi vet fortsatt verken omfang eller tilstand på for eksempel all ammunisjonen som ganske enkelt ble dumpet i sjøen gjennom flere tiår, helt fram til 1970-tallet. Dette har vært en vedvarende bekymring. Funnene i Gjøvik-området ble undersøkt og vurdert ufarlige per nå, i forrige runde av prosjektet. Men lenger sør er det fortsatt usikkerhet om hva som skjuler seg på bunnen og hvordan dette kan potensielt kan påvirke miljøet. Mjøsa har fortsatt mange hemmeligheter.