Reguleringen av fjellsjøen Bygdin i Jotunheimen ble gjennomført i «de harde 30-åra». Det var kanskje nødsarbeid, vel så mye som tiltak for å øke vintervannføringen til da framtidig lite kraftverk ved Kamfossen i Skåbu?

Som barn (tidlig i 50-åra) var undertegnede på busstur over Valdresflya og forbi Bygdin til Beitostølen. Det var vel tidlig om sommeren, så vannstanden i Bygdin var temmelig lav. Noen i følget karakteriserte da den sjøen som «over-regulert». Han mente vel at det tappes for mye vann ut fra den sjøen vinterstid, så vannstanden om våren blir «for lav».

Beregning viser at 82,5 prosent av det gjennomsnittlige årsavløpet fra Bygdin kan lagres i magasinet der. Det tilsvarer vel avløpet i sommerhalvåret; men med slipp av minste-vannføring sommerstid kan ikke det store magasinet fylles opp hvert år.

FN har erklært at 2020-åra skal være tiår for restaurering av skadet natur. Kan det være mulig å «restaurere» Bygdin på noen måte?

Reguleringen av Bygdin er mest skjemmende i flere små og grunne basseng, mellom sundet ved Bygdisheim og Valdresflyvegen. Kan det være mulig å «restaurere» disse bassengene, med å erstatte senkningskanalene fra 30-åra med 4 kilometer lang tappetunnel fra hovedbassenget til Vinsteren, og dessuten stenge sundet ved Bygdisheim?

Det er visstnok planlagt et lite pumpekraftverk – med kort tunnel – mellom Bygdin og Vinsteren, samt overføring av avløpet fra Heimdalen til Vinsteren i stedet for til annet magasin nedstrøms den. Dette vil skaffe mer vann til Bygdin, så det store magasinet der kan fylles opp hvert år; men med kort tunnel blir det fortsatt skjemmende nedtapping av småbassengene.

Undertegnede mener at 4 kilometer lang tunnel mellom Bygdin og Vinsteren – i stedet for kort tunnel der – vil få stor verdi som «restaurering» av sterkt skadet natur der, og at selskapene som har stor nytte av Bygdin-reguleringen bør «spandere» merkostnaden med lang i stedet for kort tunnel der.