Skolevalget er interessant som en værhane i den politiske vinden før et valg. Prognosene fra meningsmålingsinstituttene har vært relativt stabile i månedsvis. Men i skolevalget tok vinden seg kraftig opp fra høyresiden. Da stemmene var talt, sto Fremskrittspartiet fram som nest største parti, med 13,9 prosent av stemmene. Miljøpartiet de grønne gikk tilbake fra 2017-resultatet, til 6,0 prosent. Et parti som de siste ukene har lagt alen til medlemsmassen etter FNs klimarapport ble lagt frem, får altså bare 6 prosent av ungdommenes stemmer. Mens Fpu, med slagordet «Drill, baby, drill», om å satse mer på oljen, nådde helt nye høyder.

Hva i all verden var det egentlig som skjedde? Er ikke ungdommen så opptatt av miljøet likevel? Har ironigenerasjonen spilt oss et puss? Eller kan det være at heller ikke ungdom som sådan passer inn i den båsen meningsbærere utrettelig forsøker å klemme ulike grupper inn i?

Et bekymringsfullt poeng er imidlertid at valgdeltakelsen i skolevalget er på sitt laveste siden NRK-veteran Geir Helgesen på begynnelsen av 1990-tallet fikk gjennomslag for en nasjonal samordning av skolevalgdataene. Bare 68,7 prosent av elevene avga stemme i skolevalget. Det er foruroligende all den tid hele hensikten med skolevalgprosessen er å øke elevenes kunnskap om og interesse for politikk. Tidligere forskning har da også vist at skolevalget har hatt positiv innvirkning på ungdommens deltakelse i det faktiske stortingsvalget.

I år har teorien vært at svært mange unge vil benytte seg av stemmeretten for å vise alvoret i klimasaken. I så fall ville neppe Frp vært fremst blant alternativene. Det blir en interessant faktor i stortingsvalget å se om skolevalget var en pekepinn eller ei. Men det skal et jordskjelv til om Frp nasjonalt passerer Høyre under mandagens opptelling.

For Arbeiderpartiet var skolevalget en betryggende seier, som suverent største parti med 23,3 prosent av stemmene. Dog en betydelig tilbakegang fra de to siste valgene. Venstre og Sosialistisk Venstreparti kan glede seg over solid framgang siden siste skolevalg. Kanskje er det disse partiene ungdommen har festet sin lit til i klimasaken?