Kan bli aktuelt å stenge skoler, barnehager og fritidstilbud i Østre Toten

Kommunedirektør Ole Magnus Stensrud i Østre Toten kommune mener fire nye påviste smittetilfeller og en stengt barnehage er en alvorlig påminnelse.