Planene for en ny godsterminal langs Gjøvikbanen er kommet lenger enn noen gang.

Grunnundersøkelsene av den aktuelle tomta på rettstrekka mellom Eina og Bruflat ga grønt lys til videre utredning, og en samfunnsøkonomisk analyse er nå satt i gang.

Å frakte gods på bane vil imidlertid ikke være mulig for alle slik tilstanden er på Gjøvikbanen i dag.

– En godsterminal alene er liten eller ingen hjelp dersom man ikke får rustet opp strekningen, sier administrerende direktør i Toten Transport, Finn Martinsen.

Jernbanenettet er helt fullt, og det er ikke engang mulig å sette opp timesavganger med persontransport til og fra Gjøvik, påpeker han.

– Hva er tanken når det gjelder å få plass til godstog i et nett som allerede er fullt?, spør Martinsen.

Kun ledig kapasitet på natta

Transportselskapet med hovedkontor på Raufoss frakter mye varer fra industriparken og andre bedrifter i Innlandet til sluttkunder både nasjonalt og internasjonalt.

Tidsvinduet for å få de ferdigproduserte varene fram til kunden er ofte kort, forteller Martinsen.

Han mener det blir for enkelt å framstille det som at en eventuell ny godsterminal vil løse transportutfordringene i området.

– Det vil være lite formålstjenlig å kun tenke seg en avgang en gang midt på natta fra Reinsvoll for videre omlasting og omdirigering på Alnabruterminalen, poengterer direktøren.

Den eneste ledige tida for å kjøre godstog på Gjøvikbanen er nemlig midt på natta.

Det bekrefter Ola Langedal i Gjøvikregionen Utvikling, som er koordinator for godsterminal-prosjektet.

– En av utfordringene med å kjøre gods på Gjøvikbanen er at tidsrommet som det er mulig å kjøre godstog til og fra Gjøvik nå er noen timer midt på natta, forteller han.

Tømmer egner seg godt

Prosjektgruppa skal om kort tid i møte med Bane NOR, der dette er blant utfordringene som skal diskuteres.

– Det er en kjensgjerning at det er ikke alle varer som det passer å frakte på tog, erkjenner Langedal.

Koordinatoren mener likevel at man har nok lokalt gods som med fordel kan fraktes med jernbanen.

– Tømmer har for eksempel ikke så stort krav til punktlighet som en del andre varer. Jeg er sikker på at med det store, samlede volumet vi har i Innlandet er det mer enn nok gods som kan fraktes på bane, sier han.

Vil ha fortsatt prioritering av riksvei 4

Martinsen er på sin side opptatt av at man også fortsetter arbeidet med å få bygget ut riksvei 4, slik at transporten på vei også effektiviseres.

– Vi ser jernbane som et bra alternativ i mange sammenhenger, men her ønsker vi å legge mer trykk på riksvei 4-utbygging i første fase, og at det blir en vesentlig bedring på skinnegangen på Gjøvikbanen som et annet prosjekt, sier han.

Riksvei 4 har flere ganger blitt beskrevet som en flaskehals for transporten til og fra Innlandet, og det har lenge blitt jobbet for å utbedre strekningen mellom Gjøvik og Oslo.

Les også

Utvalgsleder kaller E6-prosjektet så langt en farse