Sammen med fem andre forbund i sykehusene fra henholdsvis LO og YS gikk Fagforbundet i streik. Kravet var og er enkelt, de ansatte i sykehusene må få pensjon fra første krone. I dager det slik at ansatte med stillingsprosent under 20 prosent ikke blir meldt inn i tjenestepensjonsordningen, mens alle de med større stillingsprosent eller heltid blir det. Pensjon fra første krone må bli den nye normalen. Fagforbundet mener at pensjon fra første krone må bli den normale løsningen for alle lønnsmottakere, både i offentlig og privat sektor. For Fagforbundet er kravet om pensjon fra første krone et ufravikelig krav. Konflikten i sykehusene handlet om mellom 5 000 og 10 000 ansatte i sykehusene som går i slike lave stillinger. Fagforbundet mener det er blodig urettferdig, og ganske uforståelig at de ikke skal få tjene opp rett til tjenestepensjon. I privat sektor har man liknende regler, Man må tjene over et bestemt beløp (96 883.-), være ansatt i mer enn et år og i minst 20 prosent stilling. Reglene rammer like urettferdig, og også der gjelder det flest kvinner. Et likestillingskrav. Kravet om pensjon fra første krone og første arbeidde time er ikke nytt, verken i offentlig eller privat sektor. Dette er gjeldende avtale i kommunesektoren og har vært det i flere år. Idet samordnede oppgjøret i LO-NHO området i tidligere i vår sto kampen om mye av det samme. I mange innskuddsordninger blir man ikke meldt inn i pensjonsordningen før man tjener over en ganger grunnbeløpet og først når man har jobbet et år. Partene kom fram til avtaler som forbedret ordningen, men kom ikke helt i mål. Et politisk spørsmål. Både Arbeiderpartiet, SV og Rødt har gått med støtte til kampen for pensjon fra første krone, både i helseforetakene og i privat sektor, men de har ikke flertall i Stortinget. I sykehusene er dette et tariffspørsmål, mens det må en lovendring til i privat sektor. Uansett vil et flertall på Stortinget som ønsker å fjerne disse diskriminerende og urettferdige reglene veie tung på vektskåla. Høstens kommunevalg kan ikke avgjøre slike nasjonale spørsmål, men på samme måte som på Stortinget har kommunestyrene makt og myndighet til å avgjøre saker med storbetydning for den enkeltes velferd og sikkerhet. Derfor oppfordrer alle til å bruke stemmeretten sin for et mer solidariske Norge, både i kommunevalget og i stortingsvalget om to år.