Dagen i dag er en kampdag. En dag vi går ut på gater og torg og hever stemmen for kvinners rettigheter. Fagforbundet Hedmark og Fagforbundet Oppland hever stemmen sin samlet i dag for retten til hele, faste stillinger, til lik lønn for arbeid av lik verdi og i solidaritet med våre søstres kamp over hele verden. To av kvinnekampens slagord på 70-tallet var «heltid en rett, deltid en mulighet» og «et arbeid å leve med og ei lønn å leve av». Vi ser faktisk varianter av disse slagordene på parolene i Norge, også i dag.

Fortsatt jobber to av tre i kommunene deltid. De fleste er kvinner i omsorgsyrker. Fire av fem stillinger som helsefagarbeider lyses ut i deltid. 

Med små deltidsstillinger er det ikke mulig å få boliglån, ei heller en pensjon å leve av. Mange står opp hver morgen med et håp om å bli oppringt med tilbud om en ekstravakt, for å ha nok til livets opphold hele måneden.

Det kan gå utover kvaliteten på tjenestene når deltid er hovedregelen. Ved heltid blir de ansatte bedre kjent med beboerne og deres behov, og de kan lettere utvikle seg som fagpersoner. De kan lettere planlegge når de veit når de skal jobbe.

Nå er det nok. I mannsdominerte yrker ville dette aldri blitt akseptert. 70-tallets krav må innfris en gang for alle. Fagforbundet Hedmark og Fagforbundet Oppland krever hele, faste stillinger! Det er flest kvinner som jobber i offentlig sektor. Vi ser at det nå tas til orde for at det er de som skal besinne seg i årets lønnsforhandlinger. Da må vi reagere. Fagforbundet Hedmark og Fagforbundet Oppland vil ikke være med på at hjelpepleierne, lærere eller barne- og ungdomsarbeidere ikke skal få lønnstillegg ved årets tariffoppgjør. Vi krever økt kjøpekraft på lik linje med andre arbeidstakere. Vi krever ei lønn å leve av!

Kampen for et trygt arbeidsliv, er også kvinnekamp. Fagforbundet fikk gjennomslag på LO-kongressen for at vi sammen skal jobbe for arbeidstidsreduksjoner. 6-timersdagen vil gi et mer inkluderende og likestilt arbeidsliv med flere hele stillinger. I tillegg vil det gi større mulighet til å klare å stå i jobb til oppnådd pensjonsalder.

Fagforbundet Hedmark og Fagforbundet Oppland er spesielt stolte på kvinnedagen av vårt samarbeid med Norsk folkehjelp for å gi støtte til palestinske kvinners kamp for frihet og likestilling. 

Gjennom opplæring og organisering vil flere palestinske kvinner gå ut i arbeidslivet. De vil velge tillitsvalgte som skal kjempe deres sak på arbeidsplassen, slik som oss. Kvinnekampen er internasjonal, og solidariteten er grenseløs. Din kamp er min kamp. Selv om samfunnene vi lever i har store forskjeller, har vi samme mål.

Kjære alle sammen, 8. mars samles vi for å peke ut veien videre. Vi samles for å feire det vi har fått til. 

Sammen skaper vi et likestilt samfunn!