Med konkrete tiltak der problemene er størst, skal årets TV-aksjon ta plasten ved rota. Saken er ikke kontroversiell på noen som helst måte. Snarere tvert imot.

Kampen mot plast på avveie er en kamp alle vil kjempe, også vi her i Innlandet.

900.000 mennesker vil få et bedre liv i de områdene der de ulike prosjektene skal gjennomføres, og der problemene med plastforsøpling er størst.TV-aksjonsmidlene er øremerket tiltak i Indonesia, Vietnam, Filippinene og Thailand. Ambisjonsnivået er stort. Innsatsen skal rettes mot selve roten av miljøforurensningen i Sørøst-Asia og resultatene kommer til å utgjøre en stor og merkbar forskjell.

WWF (Verdens naturfond) har den nødvendige gjennomføringskraften til å gå løs på denne oppgaven. WWFs enorme nettverk verden over har en ledende rolle i å redusere plastforsøpling på verdensbasis. Det er ingen andre organisasjoner som er i nærheten av å kunne ta denne posisjonen på dette området.

Den kommende TV-aksjonen har skapt mye debatt, men for Arbeiderpartiet handler denne saken om å kunne finne en balanse. Punkt en:
- Pengene som samles inn under TV-aksjonen går utelukkende til arbeidet med å bekjempe plastforurensning i havet i Sørøst-Asia.
- Vi forstår frustrasjonen ute i primærnæringene, men samtidig kan vi ikke lukke øynene for den største klimatrusselen i vår tid.

Fylkesvalgprogrammet i Innlandet Arbeiderparti slår fast at vi skal «kreve sterkere lokal og regional myndighet innen rovdyrforvaltninga, med fokus på forebyggende tiltak og at vedtatte bestandsmål følges opp med hurtigere og effektive uttak av skadegjørende individ».

I rovdyrpolitikken mener vi det største problemet er at det ikke forvaltes effektivt nok. Flere regioner i Innlandet ligger godt over bestandsmålene på en del arter. For å beholde aktiv bruk av beiting i utmark er vi opptatt av en forsvarlig rovdyrforvaltning.

Gjennom tidene har TV-aksjonen gått til mange ulike organisasjoner som ikke alle nødvendigvis er enige med i ett og alt, men som oftest er formålet så viktig at man likevel velger å støtte opp om det. Det anbefaler vi å fortsette med.

TV-aksjonen har dype røtter i Norge og er en årlig kraftsamling for å utvise internasjonal solidaritet. Også i år skal den få vår støtte. Årets TV-aksjon skal bekjempe plast i havet gjennom å etablere og forbedre eksisterende avfallssystemer for mer enn 900.000 mennesker. Vi skal være digitale bøssebærere 18. oktober, og oppfordrer alle andre til å gjøre det samme.