Tirsdag er det 8. mars, den internasjonale kvinnedagen. 8. mars er en dag mange av oss først og fremst ser på som en kampdag, men også en festdag. Vi feirer kampene som er vunnet før oss, og vi markerer nye kamper mot urettferdighet, trakassering og skjevfordeling i samfunnet vårt. For likestilling mellom kjønn er en grunnleggende rettighet.

Det er ikke tilfeldig at Norge er blant verdens mest likestilte land. Den norske modellen er kjempet frem av kvinner som organiserte seg og som sto på kravene om at alle skal ha like muligheter og rettigheter. Det kunne vært annerledes, og nettopp derfor feirer vi kvinnene som var modige og gikk foran. Derfor er vi også i dag klare for de nye kampene for et likestilt samfunn.

Vi har mye å være stolte av på 8. mars i et av verdens mest likestilte land, men likevel er vi ikke i mål. De siste åtte årene med Erna Solbergs høyreregjering har vist oss at kampen for et likestilt samfunn aldri er vunnet for alltid, men alltid må kjempes. Dersom likestillingskampen stilner, vinner krefter som mener dette er mindre viktig. Da Erna Solberg la abortloven på forhandlingsbordet for å beholde makta, viste høyresida at de var villig til å vike på kvinners rettigheter for å fortsatt sitte i Regjering. Det kan vi aldri akseptere.

Gjennom historien har feminister før oss kjempet for at Norge i dag er et av verdens mest likestilte land. Men selv om forskjellen mellom kvinner og menn minker, har vi enda en lang vei å gå. Kjønnsforskjellene i skolen, arbeidslivet og ellers i samfunnet merkes fortsatt hver eneste dag, både i Norge og ute i verden.

Kvinner har færre rettigheter, tjener dårligere enn menn, jenter og kvinner får dårligere utdanning og kvinners menneskerettigheter er under sterkt press over hele verden. Kvinner møter på store strukturelle utfordringer i samfunnet som fortsatt må bekjempes i 2022. Kampen for et likestilt samfunn er ikke opp til kvinner alene å kjempe, det er en kamp vi skal ta sammen. Det er vår felles kamp, også i 2022. Gratulerer med dagen.