Gå til sidens hovedinnhold

Kamp mot brunsnegler – et samarbeidsprosjekt mellom Gjøvik hagelag og Gjøvik kommune.

Gjøvik hagelag har i samarbeid med Gjøvik kommune gjennomført første del i prosjektet «Kamp mot brunsnegler».

Innsendt

Fredag 24.7 var alle som ville delta i dugnad invitert til Gjøvik kommunes anlegg i Stampevegen der prosjektleder Brynhildur Th. Engen og hagelagets leder Inger Sigstadstø sto for utdeling av sneglemiddel.
Oppland Arbeiderblad omtalte hagelagets prosjekt i juni, dessverre ble det noe forsinket da den eneste fabrikken som produserer Nemaslug fikk problemer med produksjonen.

Hagelaget hadde i forkant informert via facebook om prosjektet og offentliggjort at Nemaslug var kommet.

De frammøtte fikk åte gratis, det var informert om at det skulle legges ut på kommunal grunn, dvs i friområder, skiløype, lekeplasser etc. De som var villig til å legge ut på disse områdene fikk også til egen hage.
Mange var møtt fram for å ta med åte. Ingen bekjemper bestanden av brunsnegler ved kun å legge ut i egen hage, det er viktig å lokalisere hvor sneglene kommer fra. Stort sett er dette i buskas og kratt i friområder, skiløype, lekeplasser etc. Ved å legge ut åte bare i egen hage så er problemet igjen tilstede etter kort tid. Dessverre er det mange som legger hageavfall i friområder, dette blir klekkeplass for brunsnegler, det er dessuten forbudt. Hageavfall kan puttes i sekker og leveres gratis på avfallstomta.
Hagelaget får stadig melding om «avfallsplasser» på friområder, ved skiløypa etc. hvor det kryr av brunsnegler, det er først og fremst disse plassene at snegleåte må legges ut. Videre er det viktig at slike avfallsplasser kjøres bort.

Snegleåten som ble utdelt fredag besto av vørterøl, vann og havregryn samt Nemaslug, det er viktig å være klar over at Nemaslug ikke tåler sollys og må oppbevares kjølig. De fleste frammøtte ventet tålmodig mens «grøten» måtte avkjøles før nematoder kunne tilføres. Nematoder dør ved temperaturer over 25 grader.

Om noen uker gjennomfører hagelaget i samarbeid med Gjøvik kommune del to i prosjektet. Men nå er vi først og fremst spent på tilbakemeldinger om første del i prosjektet har hatt noen virkning.

De som vil delta i utlegging av sneglemiddel om noen uker kan melde fra til prosjektleder eller hagelagets leder.
Brunsnegle (arion ulgaris) er kategorisert som svært høy risiko på Fremmedartlista på grunn av stort invasjonspotensiale. Sneglene har kommet til landet fra Spania og Portugal. I Gjøvik har den dessverre etablert seg og er blitt et stort problem for mange hageeiere. Ikke bare spiser den grønnsaker, blomster etc.. mange melder om at de ikke orker gå barbeint i hagen lengre på grunn av disse slimete sneglene som formerer seg i rekordfart.

Beste måten å bekjempe bestanden av snegler på er å klippe dem i to, salt er ikke anbefalt da det gir unødig lidelse for sneglene. I tillegg til å klippe snegler anbefales å legge ut sneglemiddel med levende nematoder, Nemaslug. Sneglemiddelet dreper sneglene ved hjelp av en bakterie (nematoder). Nematoder er ikke farlig for husdyr, fugler, mennesker eller planter. Nematoder er rundormer som vanligvis lever i jorda. Når sneglene spiser nematoder slutter de å spise, de dør etter ca. 1 uke.

Brunsnegler er kannibaler, når snegler observerer en død snegle så spiser de den. Hvis denne er død på grunn av nematoder så vil nematodene leve i neste snegle som også vil slutte å spise og dø. På denne måten så er Nemaslug et effektivt sneglemiddel.

Kommentarer til denne saken