Kaller inn til ekstraordinært formannskapsmøte

Ordfører Bror Helgestad har kalt inn formannskapet i Østre Toten til ekstraordinært møte onsdag ettermiddag.