Gjøvik kommune får store utfordringer med å lage et budsjett for 2020 som kan møte innbyggernes krav og forventninger. På seks år har den Høyre- og FrP-styrte regjeringen ikke økt overføringene til kommunene i takt med prisstigningen og det voksende behovet for store kommunale investeringer innenfor eldreomsorg, helsetjenester, undervisning og vann- og avløpssektoren. Det blir svært vanskelig for kommunen å kutte i de kommunale utgiftene uten at det merkes blant innbyggerne.

Når det er sagt, er det et klart ønske fra Arbeiderpartiet at de kommende budsjettkuttene ikke må gå utover kommunale tilbud til de som trenger dem mest. Kafeene Drengestua på Gjøvik gård og Globus i Hunndalen er eksempler på at det å gi folk arbeid og et sted der de møter andre mennesker, kan bety mye for enkeltpersoner og for samfunnet. Styret i Nordbyen arbeiderlag var nylig på besøk på Globus kafé på Folkets Hus i Hunndalen. Der traff vi Rebecca Asiimwe fra Uganda og Liezel Mathisen fra Filippinene. De er to av mange kvinner som har en hyggelig jobb å gå til, samtidig som de skaffer seg verdifull yrkespraksis.

Liezel og Rebecca fortalte oss om alt de lærer på kafé Globus, om matlaging, kundebehandling, norsk språk og i tillegg – norsk kultur og tradisjoner. En dag i uka får de som jobber der opplæring i jobbsøking og hvordan det norske arbeidsmarkedet fungerer. Det er også norskundervisning en dag i uka. Når norsk er det eneste språket som snakkes blant de ansatte på kafeen, går norskkunnskapene raskt framover! Å beherske språket er en viktig nøkkel til arbeidslivet. Bare nå i høst har flere kvinner med bakgrunn fra Globus fått seg faste jobber, blant annet innen kantinedrift og i barnehage.

I tillegg til at kvinnene på Globus får seg yrkespraksis og lærer norsk, får de opplæring i regnskap og personlig økonomi. Offentlige instanser som barnevernet har vært på besøk for å forklare hvordan de jobber, og krisesenteret har snakket om rettsapparatet og kvinners rettigheter i det norske samfunnet. Alt dette er kunnskaper som kommer godt med når du skal bo og trives i Gjøvik, og selv har vokst opp i land med andre familiestrukturer og samfunnssystemer. Gode norskkunnskaper er også en forutsetning for å delta i det som skjer rundt barna på skolen og i barnehagen.

Etter å ha satt oss inn i hvilken betydning tiltaket «Jobbsjansen Globus kafé» har, kommer vi med en klar oppfordring til kommunestyret i budsjettprosessen: Behold Globus kafé! Dette er et tiltak som virker, både for å få kvinner ut i arbeid og for å fremme integrering. Samtidig er kafeen et hyggelig serveringssted og en viktig møteplass for folk i Hunndalen og fra andre bydeler.