«Ansikt til ansikt møtes vi. Du er redd, fordi du våknet i natt, med et klem i brystet- det føles som en elefant står på brystkassa di. Når jeg fester elektrodene til EKG kjenner jeg at du er kaldsvett. Når du snakker hører jeg at du er kortpustet. Pusten strekker ikke til for å fullføre setninger, uten at du må trekke pusten godt.»

«Høyt sykefravær og sykepleiere som ikke orker mer» er overskriften fra styremøtet i Sykehuset Innlandet i forrige uke. Et høyt sykefravær er ingen nyhet- det er et vedvarende sykdomstegn i kvinnedominerte yrker i offentlig sektor. Pandemien har forverret situasjonen.

I altfor stor grad opplever vi at høyt sykefravær i kvinnedominerte yrker er et uløselig problem. Det oppleves som det er vårt problem, fordi vi er kvinner. Årsaken til sykefraværet adresseres i liten grad.

Konsekvensene av høyt sykefravær er negativt for oss alle; som økte ventelister for pasientene og økt arbeidsbelastning for de som er igjen på jobb.

Sykepleiere ønsker å gjøre en best mulig jobb nettopp for deg. Vi har et yrke som ikke er en 8- 16 jobb, men strekker seg over hele døgnet i ulike vakter, for å sikre helsetjenester til deg. Et yrke med lite jobbkontroll, men vi er alltid beredt til å ta imot deg og dine. Det finnes ingen begrensninger, og det skal det heller ikke være i det 4. beste helsevesenet i verden.

Igjennom korte møter ansikt til ansikt- gjør sykepleiere observasjoner og vurderinger. Når vi stryker deg over kinnet er det omsorg, men også observasjoner. Er du kald, varm, tørr eller klam i huden. Vi bruker alle sansene i møte med deg som pasient, for å kunne gjøre observasjoner. Observasjoner som vi bruker for å vurdere din helsesituasjon her og nå. Vi er lovpålagt ut fra våre kvalifikasjoner å gi faglig forsvarlig og omsorgsfull hjelp.

Sykepleie er et fantastisk yrke- som binder avansert kunnskap innen anatomi, fysiologi direkte opp mot omsorg. En omsorg, hvor sykepleieren bruker alle sansene sine for å vurdere din helsesituasjon.

En rapport fra Statens arbeidsmiljøinstitutt fra 2018 viser at sykepleiere er den som utsettes for flest risikofaktorer i form av høy arbeidsbelastning, høyt tempo, rollekonflikter, lav jobbkontroll og søvnproblemer. Lite er forandret siden 2018 og pandemien har for mange eskalert situasjonen.

Sykepleierne ønsker en arbeidshverdag med rammebetingelser som gir mulighet for god yrkesutøvelse til best for pasientene. Høyt sykefraværet må tas på alvor og risikofaktorene settes på dagsorden. Arbeidsgivere har ifølge arbeidsmiljøloven ansvar for å gjøre jevnlige risikovurderinger for å sikre ansatte et forsvarlig arbeidsmiljø. Forskning viser at et godt arbeidsmiljø har sammenheng med pasientsikkerhet.

Dette er ingen nyhet. Det er en vedvarende «kronisk sykdom» i kvinnedominerte yrker i helse og omsorgssektoren. Når skal «behandlingen» igangsettes og lovnadene om endring bli mer enn politiske festtaler?