Det er gledelig å se at ordføreren har tatt initiativ til et bredt anlagt seminar om Johan Castberg, og ønsker at Castberg skal fram i lyset og skape stolthet i Innlandet. Johan Castberg er en av landets største og mest betydningsfulle politikere gjennom tidene. I all hans virksomhet hadde han bedrede forhold for de svakeste i samfunnet som sin målsetting, det være seg kvinners og barns rettigheter, fattiges forhold, husmenns og lavtløntes vilkår. Gjennom konsesjonslovene fikk han sikret at norske naturressurser som fossekraft ikke ble oppkjøpt av utenlandsk kapital. Men viktigst var nok «barnelovene» som sikret «uektefødte» barn samme rettigheter som andre barn. Castbergs tanker om barns rettigheter gjenspeiles i dag i FNs barnekonvensjon.

Gjennom 20 av sine mest aktive år bodde Johan Castberg i Gjøvik, og bygde huset «Fredevika» (oppkalt etter Castbergs sønn) ved Mjøsa. Han deltok også aktivt i byggingen av Arbeidersamfunnet i Gjøvik, som inntil nylig var eid og drevet av LO. Castbergs tanker ble etter hvert tatt opp i sosialdemokratiske kretser, og ble her grunnleggende element. Litt underlig da at Castberg ikke tidligere er tatt fram i lyset i løpet av de nesten 100 år med sosialdemokratisk ledelse i kommunen.

Det er å ønske at seminaret som planlegges i 2022 kan bli starten på at Gjøvik satser på å få Castberg fram i lyset. Først og fremst fordi Castberg var en person av et helt uvanlig politisk kaliber som på mange områder endret det norske samfunnet. Men også fordi vi her har en enestående anledning til å gjøre Gjøvik mer kjent utover i landet. Se bare hva Lillehammer har fått ut av at Sigrid Undset bodde der, og hva Hamar har fått ut av Kirsten Flagstads tilknytning til byen.

Som engasjert lokalhistoriker på amatørplan setter jeg stor pris på at ordføreren med sitt initiativ viser hvor aktuelt det kan være å bruke historien til å belyse nåtiden.