«Ute av kontroll.»

Slik beskrev hjemmetjenesten i Vestre Toten kommune sin jobbsituasjon og kommunikasjon med ledere. Det høres dessverre velkjent ut for ansatte i andre avdelinger også. Her er en beskrivelse fra Eiendomsavdelingen som blant annet har personalansvar for renholdere.

Renhold ble omorganisert i 2016 da det ble innført et kvalitetssystem alle skulle jobbe etter (NS-Insta 800). Ledelsen kalte det «Levere en riktig renholdskvalitet med riktig ressursbruk». Renholderne i VTK kaller det «Gjøre mer på kortere tid med mindre stillinger».

For å effektuere dette systemet satte ledelsen i gang med hva de ansatte synes er en uendelig og ofte meningsløs flytting av folk. Noen har opplevd å bytte arbeidssted 7–8 ganger. Noen fikk flere bygg rundt om i kommunen og syntes de ikke rakk stort mer enn å kjøre fra sted til sted. Ble dette tatt opp med leder, kunne svaret være for eksempel «spis lunsj i bilen». Ansatte uten førerkort med bosted Raufoss, har fått jobb på Eina/Bøverbru og måttet ta tog eller buss og gå til arbeidsplassen – arbeidsdagen starter 06.00 – mens andre med bil har fått jobbe i nærheten av hjemmet.

Ledere kontakter ofte ansatte søndag kveld, mandag morgen og forteller hvor de skal jobbe den dagen eller uka. Gjerne på bygg de aldri har vært før og det er ingen som kan vise hvordan det er mest fornuftig å arbeide. De vet ikke hvor og hva slags utstyr det er på stedet; det må de finne ut av selv.

Når det trengs vikarer virker det til tider som de kan bli satt inn på store og vanskelige bygg uten særlig opplæring. Dette mestrer de ikke og forsvinner i løpet av kort tid, kanskje bare dager, før nye kommer inn.

På stort sett alle bygg er stillingsprosentene redusert eller stillinger er helt borte etter avganger.

Mange synes at denne organiseringen gjør at de også mister tilknytning til øvrige ansatte og tilhørighet på arbeidsplassen. Noe som er viktig for de fleste i arbeidslivet.

Renholdere og andre ansatte, brukere, ser at dette i sum har resultert i for det meste dårligere renhold på alle kommunens forskjellige bygg. Og kommunikasjon med og forståelse fra ledere er vanskelig og nærmest fraværende.

Det har altså vært lite forutsigbarhet i arbeidet for renholderne i VTK over flere år, og de fleste har følt dette som et stort stress i hverdagen. I tillegg til at de allerede har et fysisk belastende arbeid. Noe som har ført til svært mange sykemeldinger i denne tiden og flere som har kunnet finne ny jobb, har sluttet. Det finnes til og med eksempler på at ansatte har «valgt» å slutte ett år før oppnådd pensjonsalder (!).

«Vestre Toten kommunes fokusområde for medarbeidere»: Helsefremmende arbeid som reduserer sykefravær med fornøyde og engasjerte medarbeidere som involveres, mestrer og trives ...