Han skjønte derfor ikke at han gjorde seg skyldig i grovt bedrageri og dermed forvoldte betydelig økonomisk skade for staten.

Trygdesvindel for drøyt 6,6 millioner kroner i 11 kommuner i Oppland 

Jobbet for Toten-firma

Mannen arbeidet for et transportselskap på Toten. Men han mottok penger fra NAV samtidig.

I perioder i 2014 og 2015 innleverte han meldekort til Meldekortsentralen.

Her unnlot han å føre fullstendig antall timer som han faktisk arbeidet.

Han førte opp bare 222 timer til tross for at han arbeidet over 1500 timer.

Dette førte til urettmessig utbetaling av over 166.000 kroner.

11 bilselgere anmeldt av Nav 


Hadde ikke arbeidsavtale

I Gjøvik tingrett sa han seg skyldig etter tiltalebeslutningen. Han sa han ikke hadde fått dagpenger om han hadde ført alle timene han jobbet.

Han forklarte imidlertid at han ikke trodde han hadde plikt til å føre alle timene han faktisk arbeidet fordi han ikke hadde fått noen arbeidskontrakt av sin arbeidsgiver.

Retten utelukket ikke at mannen en periode trodde han ikke måtte føre alle timene. Men etter hvert er det hevet over all rimelig tvil at han forsto hvilke regler som gjaldt, fastslår retten.

Han snøt derfor NAV for penger.

Mann må i fengsel fordi kona gjorde feil 


Dømt for falsk forklaring

Mannen ble dømt for forsettlig grovt trygdebedrageri på 84 130 kroner, grovt uaktsomt trygdebedrageri på 82 500 kroner, samt falsk forklaring.

Han ble også dømt til å betale 3000 kroner i saksomkostninger.

I 11 av kommunene i Oppland, ble det i 2016 begått trygdesvindel for drøyt 6,6 millioner kroner, viser fylkesoversikten fra NAV. Flest tilfeller hadde Gjøvik.

Tallene for 2017 er først klare i månedsskiftet januar/februar 2018.