Gå til sidens hovedinnhold

Jo, vi bryr oss om Innlandet

Artikkelen er over 1 år gammel

Regjeringen satser på det som virker. Bare slik kan vi realisere Innlandets potensial for vekst og nye arbeidsplasser.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Under overskriften «Ledigheten øker i innlandet» hevder Rigmor Aasrud at regjeringen ikke tar grep for å bidra til å utløse Innlandets potensial for vekst og nye arbeidsplasser. Dette stemmer ikke. Regjeringen har nylig lagt fram en stortingsmeldingen om distriktspolitikk. Stikk i strid med hva noen ser ut til å tro er hovedfunnet dette: Det går godt i landet vårt. Fiskeri, havbruk og bygg og anlegg ansetter stadig flere og bidrar til økonomisk vekst. I innlandet står bioøkonomien særlig sterkt og er en viktig verdi for Norge. Derfor har regjeringen laget en egen strategi for bioøkonomi. Arbeidsledigheten i Innlandet er lavere enn ellers i landet og er nå på 1,8 prosent mot 2,2 prosent i landet som helhet. Når ledigheten stiger skal vi alltid være på vakt. Men situasjonen er heldigvis ikke så dyster som Aasrud gir inntrykk av.

Aasrud mener at kutt i regionale utviklingsmidler har vært dårlig medisin for regionen. Det stemmer at vi har kuttet i disse midlene. Og for å si det slik: Når jeg de siste årene har reist rundt for å få innspill fra bedriftene om hva de trenger, er det ikke fylkeskommunale utviklingsmidler de har etterspurt: Det er bedre veier, lavere skatter og avgifter og folk med høy og riktig kompetanse. Derfor har vi høyt trykk på forskning og innovasjon. Heidner-klyngen som jeg har besøkt på Hamar er et av miljøene som har nytt godt av dette. Vi oppretter nye studieplasser for å møte behovene. Og vi har prioritert rekordstore investeringer i vei og annen samferdsel, faktisk en økning på 80 prosent over på sju år. De siste årene har vi kuttet 25 milliarder skatter og avgifter, det legger til rette for lønnsomme bedrifter. Massiv utrulling av bredbånd sørger for bredbåndstjenester over hele landet.

Men det viktigste tiltaket for næringslivet i distriktene er som Aasrud selv påpeker EØS-avtalen. Den sikrer industri- og teknologibedrifter tilgang til vårt viktigste marked. Heldigvis er det fortsatt bred politisk enighet om avtalen.

Jeg er helt enig med Aasrud i at tilgang til kompetanse er viktig. Derfor har vi foreslått en styrking av kompetansereformen «Lære hele livet» i budsjettet for 2020. Samtidig må flere av dem som er i yrkesaktiv alder ut i jobb. Da må vi styrke inkluderingsdugnaden.

Vi bryr oss om Innlandet. Derfor legger vi til rette for et vekstkraftig næringsliv, slik at folk har en jobb å gå til. Opposisjonens eneste svar er økte skatter og avgifter. Det gir ikke flere og tryggere arbeidsplasser.

Kommentarer til denne saken