– Jeg skal ikke drive saksbehandling her fra scena, men ... Det sa kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik under Agenda Innlandet, før han fortsatte med å forklare hvordan NTNUs ønske om å få desentralisert medisinutdanning på Gjøvik er et veldig godt initiativ. Fordi det passer som hånd i hanske med både den norske tradisjonen for spredning av utdanning – og de fornyede ambisjonene om mer fleksibilitet i utdanningene for å få fram etterlyst kompetanse der den trengs.

Det var Gjøvik-ordfører Torvild Sveen som hadde kapret statsråden og sørget for å informere ham om arbeidet for å få til legeutdanningen, da Gjelsvik først var i byen for å snakke på konferansen. Et glitrende eksempel på hva som kan være den viktigste kapitaliseringen av slike konferanser; at folk møtes og snakker sammen.

I Fjellhallen var det fullt mulig å manøvrere seg fram i mingleavstand til ei lang rekke beslutningstakere, for å få luftet ideer eller kanskje til og med gjøre avtaler – over en avvæpnende lunsjtallerken. Og sjelden har vel Gjøvik hatt besøk av flere nåværende og tidligere statsråder, makroøkonomer, direktører, analytikere, fylkeskommunale og regionale fyrtårn. Den som har en god idé å pitsje, burde ha plassert seg strategisk i baren på hotellet allerede tirsdag kveld.

Onsdag sto de i kø for å snakke for nær 500 tilhørere i Fjellhaven. Foran de tre bokstavene «uro» i meterhøy font, mot en gedigen bakgrunn i beroligende grønt. Det er sjelden så mange samles herover for å snakke om de virkelig store linjene, om nasjonale og internasjonale trender, inflasjon, innovasjon, om NATO, og Raufoss' våpenproduksjon. Denne dagen ble agendaen løftet opp fra den daglige samtalen om hvor dyr strømmen er blitt og hvor dårlig strødd det er rundt den famøse blomsterpotta.

For Innlandet isolert sett var det rett nok mye snakk om laber optimisme, om uforløst potensial, om en utsatt næringssammensetning, om at innovasjonen i Innlandet som fylke faktisk er helt i bunn i nordisk sammenheng.

Derfor var det godt å høre økonomene og statistikeren som forsikret at det tross de internasjonale omstendighetene går overraskende bra med norsk økonomi, og at de nå ser inflasjonstoppen uten kikkert. Det var beint fram oppløftende å høre om arbeidet med Innlandsportefølgen, om Science Park – og hvordan Sintef og Raufoss-miljøet jobber med verdensledende innovasjon for ren resirkulering av aluminium. Og at Innlandet er best i landet på skreddersøm av yrkesfagutdanning.

Nå som vi kan stole på at Innlandet består, er Agenda Innlandet et prosjekt som bidrar til samling og det nye fylkesperspektivet. Fylkesordfører Even Aleksander Hagen gjør i alle fall sitt.

– Jeg er oppriktig stolt av Innlandet og glad i Innlandet. For meg er dere best i verden. Vi må bare overbevise resten av Norge og verden om at det er det som er tilfelle, var hans hilsen til publikum.

Så da er det bare å gå i gang.