OA-redaktør Erik Sønstelie skriver i Dagens kommentar 15. november at «Gjøvik må endre seg». Om det er hans mening eller Hanne Toftdahl i Vista Analyse (deltaker på byutviklingskonferansen i Gjøvik) er jeg usikker på, men det siktes til at «Innlandet er det eneste fylket i landet som har flere eldre over 65 år enn yngre under 19 år, man må få flere unge til å bli eller komme til Innlandet».

Det er jeg helt enig i, varierte arbeidsplasser og overkommelige boutgifter er et par faktorer det kan jobbes konkret med. Samtidig blir gamle damer som undertegnede – over 65 år, litt småsnurte over at byutvikling alltid bare skal handle om unge menneskers / studenters og småbarnsfamiliers behov. Alle aldersgrupper trenger både opplevelser og aktiviteter, gode handlemuligheter og attraktive møteplasser – også de over 65, skulle bare mangle, vi kan (i verste fall for kommunen) leve opptil 30 år til, og mange ønsker ikke bare å sitte hjemme å se på TV.

Vi ønsker også «urbane kvaliteter», men er i aller høyeste grad også interessert i et levende bysentrum med handel på gateplan i Storgata, inkludert tilgrensede gater og områder. Det legges alltid vekt på hva som må tilrettelegges for de unge, det er vel og bra, men husk å ta med alle aldersgrupper i utviklingen. Det er vi «gamle» som bruker sentrum på dagtid, til handel, spise lunsj på kafé, møte kjente – vi trenger også opplevelser og attraktive møteplasser. Dessuten liker vi å gå ut og spise om kvelden, gå på kino eller en konsert, sitte på uterestaurant.

Området ved Fahlstrøms plass (Panparken) har blitt populært både for unge og voksne. Gjøvik har fått mange restauranter i sentrum. Opplevelser skorter det kanskje litt på, i alle fall i vinterhalvåret, men det er veldig aldersbetinget hva man legger i dette begrepet. Vi har Hovdetoppen som seiler opp som en vinner (bare litt vanskelig å komme seg opp dit for eldre) og arrangementer i og bruk av Fjellhallen. Kommer det nytt kulturhus på Shelltomta, inkludert et permanent galleri/salg av billedkunst og brukskunst, et aktivt litteratur hus /bibliotek i samme område, mer liv i gamle ærverdige Kauffeldsgården, kan dette bli en attraktiv møteplass.

Jeg ser for meg en sirkelformet bar her, med glassvinduer rundt hele, utenfor Rådhuset der skulpturen Mjøsdronningen sto tidligere. En bar med servering av småretter der det passer å stikke innom før en forestilling eller et dypdykk i kulturen. Et «vannhull» midt i kulturkvartalet, selvsagt med uteservering om sommeren. Inkluderer vi Farverikvartalet og Gjøvik Gård, er det bare «prosjekt Storgata» igjen. Summen av dette ville gi et atskillig mer urbant og oppgradert Gjøvik. Området blir grønnere etter hvert som ny beplantning vokser til foran Rådhuset.

Kommentaren i OA sier også; «Det holder ikke lenger å satse alt på butikker i første etasje. Handelen redder ikke sentrum». Der er jeg ikke enig. Storgata og nærliggende gater er handlegater og de ønsker vi fortsatt å ha. Handel går hånd i hånd med spisesteder. Gårdeiere i Storgata – enten det gjelder kommunen eller private, leide ut lokaler til mange banker, eiendomsmeklere og forsikringsselskap på gateplan for noen år siden. De må ta mye av skylden for at folk ble borte, de gjorde det bevisst kjedelig å gå der. Gata ble fylt av «døde» vindusflater med reklameplakater, gardiner og bilder av hus, i stedet for eksponering av varer og levende forretninger – det burde de ta skikkelig selvkritikk på. Kunne virke som det var en villet strategi, for aktivt å avvikle handelen, ta over bygningsmassen og gjøre den om til - antakelig studenthybler eller leiligheter (?). Takk til de butikkene som fortsatt er der, de har utviklet seg og blitt enda bedre enn før, og vi ønsker oss flere!

Varehandel må selvsagt være et tilbud i sentrum. Tenk så kjedelig og bare handle i nettbutikker. Kvinner er en kjøpesterk gruppe, ikke minst de godt voksne, og de blir det mange av, hører vi. Unge bruker ikke sentrum mye på dagtid, derfor må møteplassene / handelen også appellere til og være tilgjengelig for voksne (p-plasser, ikke alle kan sykle).

Storgata er en hyggelig møteplass, gårdeiere må aktivt forsøke å få inn leietakere i tomme lokaler – for tomme lokaler på gateplan er aldri inspirerende. Greier vi å lage flere opplevelser, også i sentrum, som Akevittfestivalen / Nattåpent, ha boder utenfor butikkene, Antikk & bruktmarkeder og gatekonserter av og til, vet vi det trekker folk. Når vi nå står foran julegateåpning – hvorfor legges ikke den til en ettermiddag da det er åpne butikker og kafeer? Det ville samtidig være et startskudd for julehandelen og en grunn til å møtes i sentrum.

Mitt poeng; alle aldersgrupper må tas med i en byutvikling, ikke bare de unge. Gleder meg!