Gå til sidens hovedinnhold

Jernbanepakke 4 – vurdering i  Høyesterett

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Skal innføringen av Jernbanepakke 4 – slik Regjeringen går inn for – avgjøres av Stortinget i henhold til Grunnlovens paragraf 26 (med simpelt flertall) eller paragraf 115 (med ¾ flertall)? Opposisjonen har nå krevd at Høyesterett avklarer dette.

Dersom det å avgi myndighet til et utenforstående organ blir ansett som lite inngripende, er det tilstrekkelig med simpelt flertall i Stortinget. Hvis ikke, må saken avgjøres med basis i paragraf 115. Etter Nei til EU sin oppfatning er Jernbanepakke 4 svært inngripende og betyr at Stortinget frasier seg myndighet og kontroll med jernbanevirksomheten i Norge.

Jernbanepakke 4 innebærer konkurranseutsetting av persontrafikken på jernbane for all framtid, bruk av anbud og oppstykking av ansvar når det gjelder infrastruktur, anskaffelse av materiell og billettsystem. De tilsatte må konkurrere på lønn, arbeidsvilkår og pensjonsordninger. EU vil overta myndigheten over lover og forskrifter for hvordan jernbanen skal organiseres. Dette går på sikkerhet.

Det er verd å merke seg at i en ny meningsmåling fra Sentio svarer bare to av ti at EUs jernbanepakke gir sikrere og bedre jernbane. Skulle norske myndigheter bestemme noe som er i strid med EUs regler, vil de ble stevnet for EU-domstolen. For øvrig – dersom Jernbanepakke 4 blir innført, vil passasjerene få merke en kraftig økning i billettprisene, som nå subsidieres av staten. Den støtteordningen som vi har i dag, vil bli karakterisert som konkurransevridende i EUs terminologi og vil bli kjent som ulovlig.

Jeg regner med at Høyesterett trekker den konklusjonen at Jernbanepakke 4 er inngripende i forhold til norske myndigheter. Da må paragraf 115 legges til grunn. Og slik stemningen er blant Stortingsrepresentantene nå, så vil dermed jernbanepakka ikke bli innført.

Kommentarer til denne saken