Endelig er et av Raufoss mindre pene bygg jevnet med jorden, som vi kunne lese i avisen her om dagen. Men at grunneieren ikke har prioritert dette, skjønner jeg godt. For tomta kan ikke brukes til noen verdens ting, grunnet nærheten til jernbanen. Dette er ikke bra for utviklingen av Raufoss by.

Vestre Toten FrP hadde i valgkampen 2019 et forslag om å legge strekningen gjennom Raufoss under bakken, dette ville frigitt viktige sentrumsområder og bedret trafikksikkerheten. Det siste blir enda mer aktuelt nå som Gjøvikbanen får timesavganger.

Sist kommunestyremøte spurte vi ordføreren om han ville bli med oss og fronte et slik tiltak. Dette var han ikke særlig interessert i. Noe vi synes er synd.

Vi kommer selvsagt ikke til å gi oss på dette og kommer til å kjempe videre for utvikling og sikkerheten på Raufoss.